Průměrný Čech sní za rok téměř deset kilogramů banánů. Tohle oblíbené ovoce je zdravé, chutné a často v akci. Ale práce na plantážích je tvrdá, nebezpečná a z důvodu použití množství pesticidů i nebezpečná.

To je cena za levný banán, který je zpravidla o čtvrtinu levnější, než lokální jablka, a to se k nám přitom vozí přes půl světa.

„Výstava Příběh banánu je pomyslným mostem mezi kampaněmi Den Země zabývající se ochranou životního prostředí a nadcházející Férovou snídaní, jejíž termín připadá každoročně na Světový den pro fair trade. Kopřivnice je Zdravým městem, jehož cílem je udržitelný rozvoj, ale uvědomuje si také důsledky činnosti jednotlivců daleko přesahující hranice města, a proto nezapomíná ani na téma globální odpovědnost. S výstavou je úzce spjata také interaktivní webová stránka www.pribehbananu.cz, kde jsou srozumitelně a zajímavou formou připraveny další informace,“ uvedla Ivana Holubová, koordinátorka projektu Zdravého města Kopřivnice a místní Agendy 21.

„Z dotačního programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 Moravskoslezského kraje jsme získali finanční dotaci na projekt Kopřivnický GLOBUS (Globálně, Udržitelně a Spolu), jehož součástí byla i Férová snídaně 8. května, letos formou pikniku. Letošní podobu akce  jsme přizpůsobili k současným omezením. Její  součástí byla právě výstava Příběh banánu v parku E. Beneše,“ dodala Ivana Holubová.

Zorganizování druhé výstavy ke Dni Země se ujala vedoucí učitelka z Mateřské školy Francouzská Táňa Soukalová. Místní školky se představují veřejnosti obrázky, fotografiemi a svými výrobky. Děti z mateřských škol mimo jiné letos vysadily květiny pro výzdobu města, na svých zahradách zasadily stromy a spoustu času věnovali hraní formou ekoaktivit. Tyto hry jim přiblížily nezbytnost třídění odpadu, ochranu ovzduší, vody, zeleně a další.

Ilona Mazalová,
referentka vnějších vztahů