Tak tohle a ještě mnohem víc už naši studenti vědí, protože v letošním roce u nás vyučují ve všech třídách maturitních oborů dva rodilí mluvčí – Elinor Grage z USA a Luke Tuckwell z Austrálie. Škola tak letos více než kdy jindy zní angličtinou, hodiny jsou zajímavější a studenti se více zapojují do výuky i do mimoškolních aktivit.

Elinor například vede každé úterý kroužek ručních prací na Domově mládeže. Kromě toho se někteří ze studentů potkávají s naší americkou asistentkou také o víkendech při různých akcích. Jsme moc rádi, že tu Elinor s Lukem máme a zdá se, že také oni se zde cítí dobře.

Mgr. Lenka Chodurová, koordinátorka Fulbrightova projektu
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České 1, Odry