Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školách, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, půjde doručit datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou nebo osobně.

„Podrobné informace o náležitostech podání žádostí jsou uvedeny na webových stránkách všech novojičínských základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín," řekla Michaela Bluchová z odboru školství, kultury a sportu novojičínské radnice.

Stejným způsobem, jako v případě zápisu do 1. třídy, se postupuje i v případě, pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky dítěte. K formuláři žádosti doloží i vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Město Nový Jičín je zřizovatelem čtyř základních škol, které sídlí v pěti budovách. V tomto školním roce bylo otevřeno deset prvních tříd, které navštěvuje 225 žáků.

Marie Machková,
tisková mluvčí
Městský úřad Nový Jičín