Ostravská zoo chce nyní díky letos získanému mezinárodnímu grantu pomoci prosadit oficiální ochranu i pro oblast sousedící s rezervací Van Long, kde se tito vietnamští endemité v malém počtu rovněž vyskytují. Tato oblast je momentálně vážně ohrožena plánovaným rozvojem infrastruktury a těžby.

Ostravská zoologická zahrada začala usilovat o rozšíření území nově zařazeného na Zelený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN Green List). Tím je Přírodní rezervace Van Long na severu Vietnamu, rozkládající se v malebné mokřadní krajině krasových vápencových hor obklopených jezery a řekami asi 85 km jižně od hlavního města země, Hanoje.

Díky úspěšné ochraně a jejímu přínosu pro místní komunity byla rezervace Van Long na zmíněný Zelený seznam v minulém roce zařazena jako vůbec první ve Vietnamu.

Toto chráněné území o velikosti 3000 ha zahrnující 1000 ha vodní plochy je jediným místem na světě, kde se vyskytuje životaschopná populace kriticky ohroženého primáta langura Delacourova. Právě ochrana těchto endemitů Vietnamu je jednou z hlavních motivací snah o rozšíření této unikátní lokality, do nichž se zapojuje i ostravská zoologická zahrada.

V roce 2020 získala Zoo Ostrava od koalice na ochranu kriticky ohrožených zvířat jihovýchodní Asie nazvané Asian Species Action Partnership (ASAP) finanční prostředky na aktivity s cílem rozšířit rezervaci Van Long o další hodnotný habitat o rozloze přibližně 1000 ha.

Náplní grantu jsou terénní průzkumy oblasti sousedící s Van Long, v níž má být letos zahájen rozvoj infrastruktury a těžba vápence. „Terénní průzkumné aktivity, které na lokalitě probíhají právě v tuto chvíli, by měly přinést informace o počtech a způsobu života tamních langurů Delacourových, a poskytnout tak vědecké podklady pro další vymáhání urgentně potřebné ochrany toto území,“ vysvětluje koordinátor mezinárodních in situ projektů Zoo Ostrava František Příbrský.

Ostravská zoologická zahrada se na ochraně langurů Delacourových v této oblasti podílí již od roku 2019, a to právě podporou terénního výzkumu s cílem vyhodnotit celkový stav populace tohoto vzácného endemického primáta ve Vietnamu nebo šířením povědomí o potřebě ochrany celé rezervace Van Long.

„S myšlenkou zapojení Zoo Ostrava do aktivit na ochranu langurů Delacourových přišel nedávno zesnulý ředitel naší zahrady Petr Čolas společně s vedoucím projektu a svým dlouholetým přítelem Tilem Nadlerem, který se ochraně ohrožených primátů ve Vietnamu věnuje již několik desítek let,“ dodává Kateřina Holubová, pracovnice ochrany přírody a propagace v Zoo Ostrava.

Dalšími partnery pro rozvoj a ochranu Van Long jsou vedle Zoo Ostrava také Frankfurt Zoological Society, Fauna & Flora International a Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN).

Langur Delacourův (Trachypithecus delacouri) patří mezi 25 nejohroženějších primátů světa. V důsledku ztráty přirozeného prostředí a lovu pro tradiční asijskou medicínu se tito languři dostali v posledních desetiletích 20. století na pokraj úplného vyhubení.

V roce 1993 byla v oblasti Van Long objevena malá populace langurů Delacourových čítající okolo pouhých 50 jedinců. Díky vyhlášení Van Long za přírodní rezervaci v roce 2001 a systematické ochraně této lokality před pytláctvím, do které byly zapojeny i místní komunity, se tamní populace langurů za posledních 19 let zečtyřnásobila na přibližně 200 jedinců.

Rezervace Van Long je tak v současnosti jediným místem ve Vietnamu, a potažmo i na světě, kde se ještě vyskytuje životaschopná populace tohoto kriticky ohroženého primáta v bezpečném prostředí.

Sbírka na počest Petra Čolase
Petr Čolas byl celým svým srdcem velký ochránce přírody v různých koutech světa – a k tomu samému dlouhé roky vedl i zaměstnance Zoo Ostrava a další blízké spolupracovníky. Petr Čolas miloval primáty, a tento projekt byl posledním, na kterém se aktivně podílel.

Právě projekt na ochranu langurů Delacourových byl proto symbolicky zvolen jako ten, na jehož podporu tým Zoo Ostrava uspořádal sbírku na počest svého ředitele po jeho smrti. Kolegům ze zoo společně s rodinou a dalšími spřátelenými ochránci přírody z celé České republiky a Evropy se za měsíc a půl povedlo vybrat částku 202.159,20 Kč, která byla následně zaslána na účet projektu do Vietnamu.

„Projekt je na svém začátku a každá podpora významně pomůže tyto kriticky ohrožené primáty zachránit. Jak krásná částka ze sbírky na počest Petra Čolase, které si opravdu nesmírně vážím, tak i významná podpora grantu ASAP bude plně využita na ochranu langurů Delacourových v místech, kde je to v současné chvíli nejvíce potřeba,“ řekl Tilo Nadler.

Zelený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN Green List)
Zelený seznam připravuje IUCN a měl by prezentovat úspěšné obnovování populací ohrožených druhů jako protiváha Červeného seznamu. Lokality zařazené na Zeleném seznamu IUCN jsou certifikovány jako lokality spravované efektivním a spravedlivým způsobem, který má dlouhodobý pozitivní dopad na místní obyvatele a přírodu. Každých pět let jsou tyto lokality hodnoceny na základě souboru přísných kritérií definovaných standardem IUCN Green List Standard. Mezi tato kritéria patří kvalita ochrany přírodních hodnot a účinnost opatření proti hrozbám, kterým tyto oblasti čelí.

Asian Species Action Partnership (ASAP)
Asian Species Action Partnership (ASAP) je iniciativa Komise pro přežití druhů (SSC) Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), jejímž cílem je ochrana kriticky ohrožených druhů obratlovců jihovýchodní Asie před vyhubením. Jedná se o koalici organizací, které společně aktivně usilují o zachování více než 240 těchto druhů (tzv. ASAP druhy). Jedním z členů této koalice je i Zoologická zahrada a botanický park Ostrava.

Šárka Nováková, tisková mluvčí