Začali jsme krátkým úvodem ve školním rozhlase a pak se o velké přestávce díky rozhlasu chodbami a třídami rozburácela Vltava. Nejčastěji se žáci dozvídali zajímavosti ze života Bedřicha Smetany z filmových dokumentů nebo pracovních listů, ale došlo i na méně tradiční činnosti.

Ve fyzice počítali sedmáci, jakým tlakem působí busta slavného skladatele na podstavec, v matematice šesťáci vystřihovali v osové souměrnosti písmena B, S, deváťáci řešili matematické úkoly, které je přivedly k údajům z hudebníkova života. V přírodopise si žáci ujasňovali, co znamená Z českých luhů a hájů a co tam roste. Řešili také, jak Smetana přišel k jizvě na obličeji a proč se rána tak špatně hojila.

V chemii si vysvětlili, že Bedřichův otec byl sládek, co sládek dělal, co byl slad a plynule pokračovali k výrobě piva. V občanské výchově žáci deváté třídy začali s přípravou rozhovoru s Bedřichem Smetanou v imaginárním rozhlasovém studiu. Ve výtvarné výchově počítač vytvořil portréty Bedřicha Smetany a žáci pojmenovávali barvy pozadí podle Smetanových hudebních děl. Třeba Luhová zeleň, Svěží háj, Tajemná fialová.

Třeťáci se zaměřili na symfonickou báseň Vltava, vnímali hudbu a zkoumali své pocity a emoce spojené s poslechem. Pak vymýšleli synonyma ke slovu hubička. Čtvrťáci si poslechli část skladby Vltava a výtvarně ji ztvárnili malbou nebo kresbou na notový podklad z úvodní části Vltavy.

V dějepise deváťáci hledali místa spjatá se Smetanovým životem, ale zkoumali i hudebníkův zdravotní stav v různých obdobích jeho života. Oslava 200. narozenin Bedřicha Smetany se vydařila, žáci i učitelé se dozvěděli hodně zajímavostí a možná jim setkání s velikánem české hudby pomůže najít cestu k vážné hudbě.