Vyslovili se v ní například pro více laviček a odpočinkových zón. „V otevřených odpovědích se pak objevily například návrhy na hřiště pro pétanque nebo vybudování naučné stezky. Lidé také požadovali více odpadkových košů či možnost zakoupení občerstvení. Mnozí hlasovali za zachování volných prostranství pro pořádání akcí, pikniků, či cvičení jógy,“ informoval Milan Vítek za odbor správy a rozvoje města.

Názory na úpravy parku se různí. „Pokud i nadále poslouží k občasným kulturním akcím, byla by vhodná změna výškového profilu příjezdu z ulice Dvorská, aby tam auto s technikou vyjelo. I jeden chodníček v zadní části parku by pak mohl být dlážděný, aby po něm následně techniku přibližovali k pódiu,“ komentoval třeba Petr Kavka.

První etapa začne na podzim

Projektanti postřehy zohlední. „Na projektu obnovy zámeckého parku pracujeme už nyní. S výsledky ankety jsme se seznámili a návrhy lidí se do něj pokusíme zapracovat. Myslím, že řada podnětů je realizovatelná,“ komentoval architekt Přemysl Krejčiřík.

Výsledkem studie bude podle zástupců města ucelená koncepce revitalizace celého zámeckého parku. Práce však budou postupné v souvislosti s aktuálními možnostmi rozpočtu. „Počítáme s tím, že obnovu parku rozčleníme do většího počtu dílčích etap. První z nich bychom rádi stihli ještě letos na podzim,“ potvrdil starosta Blanska Jiří Crha.

Školy po ukončení nouzového stavu. Ilustrační foto.
Do škol na Blanensku? Zatím bez roušek a větších omezení

V první etapě prací se dělníci zaměří na bezprostředního okolí rybníčku v parku. „Přibudou tam odpočinkové plochy. Vzniknou také zpevněné cesty a k dispozici budou nové lavičky. Opravy se dočká také zadní vstupní brána,“ doplnil starosta.

Pódium i molo

Park návštěvníkům poslouží i nadále především jako klidová zóna s dostatkem míst pro odpočinek. „Její součástí se stanou také další nové prvky. Ty budou reakcí na to, jak intenzivně prostor místní obyvatelé využívají,“ vysvětlil Krejčiřík.

Účastníci různých kulturních akcí tak podle plánů využijí menší pódium. „K dispozici jim bude i molo, které doplní zámecký rybníček. Jsou to prvky, které splňují jejich požadavky bez zásadního narušení pojetí této lokality. Bude ale záležet na finančních možnostech města,“ dodal architekt.

Zámecký park:

Zámecký rybníček revitalizovali již letos na jaře do podoby z devatenáctého století.
S úpravami chtějí zástupci města pokračovat v celém parku. Začnou v okolí rybníčku.
Práce rozčlení do několika fází. Odborníci už připravují studii.
Do nové podoby parku promluvili místní v anketě prostřednictvím mobilního rozhlasu.