Odpadní mušky se nejraději množí v zastíněných vlhkých prostorách, ve kterých lze nalézt dostatečné množství rozkládající se organické hmoty. Často se vyskytují například v čističkách odpadních vod, ale najít je můžete i u sebe doma. Vypadají jako drobní šedí motýlci, a jelikož jsou velmi slabými letci, naleznete je většinou v klidu na koupelnové stěně či okenním parapetu.

Jak čistit odpady netoxicky, se můžete dozvědět v tomto videu:

| Video: Youtube

Koutule, nebo také odpadní či koupelnové mušky jsou velice obtěžující hmyz, který sice nesaje člověku krev, ale určitá zdravotní rizika přeci jen představuje. Jak je koutule pro člověka nebezpečná, proč nestačí zabíjet dospělé jedince, jak se odpadní mušky zbavit i jaké preventivní kroky proti koupelnovým muškám podstoupit?

„Larvy odpadních mušek se živí rozkládajícími se výkaly a hnijící potravou. Žijí ve vodním prostředí a jsou přizpůsobené dýchání i životu pod vodní hladinou. Ve vodě však mohou žít i dospělci, jelikož mají vodoodpudivé chloupky, které je chrání nejen před vodou, ale i většinou toxických látek přenášených vodou,“ přibližuje odolný a obtěžující hmyz vydavatel recenzovaných časopisů MDPI.

Čím jsou nebezpečné

Především koutule rodu Phlebotomus a Lutzomyia představuje pro člověka obrovské riziko nákazy kožní leishmaniózou. „Jedná se o onemocnění, kdy parazité napadají a poškozují kůži, která se však časem zahojí jizvou. Mnohem nebezpečnější je viscerální leishmanióza, při níž se parazit dostává do jater a sleziny, masivně se zde množí a napadá další buňky.

Bez včasné diagnózy a léčby jedinec umírá,“ vysvětluje například Národní zdravotnický informační portál na svém webu. Dodává však, že tyto druhy koutule se v České republice naštěstí nevyskytují. Ovšem jižněji v Evropě, například v Itálii, Francii, či Španělsku, se s nimi setkat můžete.

Jisté nebezpečí však představuje i koutule skvrnitá, která u nás byla podle Národního muzea poprvé zaznamenána v roce 2011 v Brně: „Není známo, že by koutule skvrnitá přenášela nějaké infekční onemocnění. Zaznamenáno však bylo několik případů tzv. myiázy, kdy larvy dvoukřídlých parazitovaly v těle obratlovců, včetně člověka.“ Ovšem to nejsou jediné hrozby.

Bakteriální infekce, astma i střevní potíže

„Larvy se po určité období mohou živit odumřelými nebo živými tkáněmi hostitele, jeho tělními tekutinami či tráveninou. U člověka mohou způsobit nosohltanové, střevní a urogenitální myiázy (infekce močových cest, pozn. redakce). Ovšem uvedená onemocnění úzce souvisejí s velice nízkou úrovní bydlení a osobní hygieny,“ tvrdí spolu s dalšími autory forenzní entomoložka Hana Šuláková v časopise ŽIVA , který vydává Akademie věd České republiky. Larvy odpadních mušek tak mohou obývat nejen vaše odpadní trubky, ale v některých případech i tělesné otvory a dutiny.

O leishmanióze u zvířat hovoří v tomto podcastu veterinární lékařka Hana Prausová:

| Video: Youtube

Především u citlivých jedinců mohou setřené šupinky křídel koutulí vyvolat i bronchiální astma, alergie a obtíže s dýcháním. Ovšem největší nebezpečí představuje odpadní muška z důvodu přenosu bakteriálních infekcí.

„Vzhledem k tomu, že tento druh je v našich podmínkách vázán na lidská obydlí a množí se v kuchyňských odpadech nebo splaškových vodách, představuje pro člověka potenciální riziko v mechanickém přenosu různých patogenů fekálně-orální cestou,“ vysvětluje Lenka Kudělková z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na webu Státního zdravotnického ústavu. Odpadní mušky tak mohou přenášet například bakterie stafylokoka či bakterie přítomné ve fekáliích.


Nahrává se anketa ...

Jak se zbavit odpadních mušek

Pokud jste se někdy s koutulí skvrnitou potýkali, možná jste vyzkoušeli všechno možné, ale po nějakém čase se vám mušky opět začaly objevovat v koupelně či na toaletě. V případě koutule se totiž jedná o velice odolný druh, který je schopen přežít i pro něj nepříznivé podmínky.

Je také důležité vědět, že jsou larvy koutule skvrnité odolné proti bělidlům i horké vodě, a dokonce ani dospělce nelze jednoduše spláchnout.

„Obdobně jako u jiných druhů hmyzu se lze přemnožení koutule skvrnité bránit pouze likvidací jednotlivých vývojových stádií. Proti dospělcům je možné použít insekticidy na bázi pyretroidů,“ doporučuje dále Státní zdravotnický ústav. „Boj proti larvám, které přežívají v kanalizačním systému, je mnohem náročnější, ale ne nemožný a účinkují na ně preparáty na bázi hydrazonu,“ dodává.

Prevence proti koutulím

Ideální je však starat se o svou domácnost takovým způsobem, aby k rozšíření koupelnových mušek vůbec nedošlo. Jakmile si všimnete poletujících odpadních mušek, které se shromažďují u oken a přelétávají ze zdi na zeď, můžete mít tendence mušky zaplácnout a myslet si, že se tím problém vyřeší. To ovšem bohužel není vůbec účinná metoda.

Jedinou možností, jak zabránit výskytu koupelnových mušek, je důkladně kontrolovat a udržovat v hygienické čistotě všechny vaše odpady.

„Pro účinnou kontrolu je nutné odstranit zdroje potravy larev, aby se přerušil jejich vývoj a další množení. Umyvadlové odtoky, toalety, podlahové odtoky, odtoky vany a netěsné sprchové vaničky – to vše jsou potenciální místa k rozmnožování i místa, kde se v tmavých vlhkých podmínkách může hromadit organická hmota, jež slouží koutulím jako potrava,“ upozorňuje Univerzita v Arkansasu na svém webu, kde poskytuje výzkumem podložené informace o zemědělství.

Naopak zdůrazňuje, že většina insekticidních produktů pro hubení hmyzu není určena pro používání v kanalizačních systémech, a je tudíž nepravděpodobné, že by kolonii odpadních mušek pomohl některý z nich zlikvidovat.

Pokud jste důsledně vyčistili všechny odpady a mušky stále vylétávají, doporučuje se nechat zkontrolovat potrubí či okolí kuchyňské desky. Prasklé potrubí či únik vody pod deskou může být rovněž místem, kde odpadní mušky přežívají.

close Facebook Deník Styl je tu pro každého. info Zdroj: Deník/Denisa Lottmannová zoom_in Facebook Deník Styl je tu pro každého