V říjnu 2014 byla ustanovena nová komise rozhodčích Okresního fotbalového svazu (OFS) Nový Jičín, od níž si fotbalové hnutí v okrese Nový Jičín slibuje změnu. O tom, co nové vedení rozhodčích zamýšlí přinést rozhodčím a oddílům, se rozvyprávěl bývalý prvoligový, a stále aktivní, rozhodčí Miloslav Vrána (na snímku níže), jenž je místopředsedou Komise rozhodčích (KR) OFS Nový Jičín.

Fotbalový arbitr Miloslav Vrána Na podzim byla nečekaně odvolána komise rozhodčích OFS Nový Jičín. Víte, co k odvolání vedlo?

To je otázka pro výkonný výbor (VV). Nechtěl bych mu dělat tiskového mluvčího. Když už se ale VV rozhodl pro změnu, mně osobně by se zamlouval méně překotný postup. VV však využil své pravomoci a nezbývá, než to přijmout. Minulostí bych se však chtěl zabývat pouze do té míry, abychom v ní hledali podněty pro zlepšení.

Jaké konkrétní zlepšení máte na mysli?

Chceme s oddíly pěstovat korektní partnerství. Chceme výkony i přístupem rozhodčích získat na svou stranu hráče, funkcionáře i diváky. Potřebujeme budovat prostředí důvěry, ve kterém bude fotbal všechny více bavit. Koneckonců pořád platí, že fotbal je především hra. Chceme přilákat nové i staronové členy a zvýšit mezi okresními rozhodčími konkurenci a soutěživost. Noví rozhodčí budou jistě raději vstupovat do sboru, ve kterém funguje spolupráce a kamarádství, stavovská hrdost a zodpovědnost. Je fakt, že tyto věci jsem ve sboru docela postrádal.

Co naopak potřebujete od oddílů?

Kolektiv rozhodčích nelze vylepšit přes noc, takže dlouhodobě důvěru a trpělivost, a také aby neváhaly podpořit ty hráče a členy, kteří by rádi mezi rozhodčí vstoupili. V neposlední řadě je nutné, aby si alespoň některé oddíly zvolily jako hrací den neděli. Až 80% utkání hrajeme v sobotu a při našich počtech není v lidských silách je obsadit. Oddíly vyzýváme, aby komisi posílaly své podněty a připomínky, včetně vlastních videonahrávek z utkání. A pokud při vší rozhořčené kritice nezapomenou občas utrousit i pochvalné slovo, když jsou s naším výkonem spokojeni, bude to úžasné.

Můžete ještě připomenout, kdo pracuje v nynější komisi rozhodčích?

Jen nové tváře. Předsedou byl zvolen bývalý prvoligový rozhodčí Jaroslav Kubíček, současný ligový delegát a místopředseda KR na Moravě. Jeho prostřednictvím získává okres zásobu funkcionářských zkušeností na mnoha úrovních, a také věříme zastání našich rozhodčích v soutěžích, kde už opravdu není jednoduché se v konkurenci prosadit. Odborné a metodické vedení je moje zodpovědnost, a dále Radim Dresler, momentálně náš nejvýše působící rozhodčí, který píská MSFL, a také špičkoví krajští rozhodčí Zbyněk Tomšík, Maxim Kontoršikov a Tibor Takáč. Všechny přilákala možnost být u toho, když budujeme v okrese sbor podle vlastního přesvědčení a vize.

Proč jste se rozhodl pracovat v komisi?

Vždy jsem se cítil nejlépe na hřišti a do funkcí jsem se nehrnul. Ani tentokrát. Rozhodčí nemá jednoduchou práci, ale zodpovídá jen za sebe. V komisi můžete kolegy svědomitě připravovat, ale konkrétní rozhodnutí činí oni. To je podstatný rozdíl a nebylo pro mě jednoduché tuto dodatečnou zodpovědnost přijmout. Téměř jednomyslná podpora výkonného výboru, s výjimkou jeho předsedy, a fakt, že se do komise přihlásili kvalitní lidé, kteří mají moji absolutní důvěru a respekt, byly rozhodující.

Co můžete rozhodčím nabídnout?

Bezprecedentní, všestrannou podporu. Pořádáme celodenní pracovní semináře s výkladem pravidel a špičkovými názornými materiály UEFA. Každá minuta semináře je pečlivě připravena. Zveme zajímavé hosty, ligové rozhodčí, psychology a podobně, kteří umí seminář obohatit svými nenahraditelnými zkušenostmi. Od nové sezony vyhlásíme soutěž o nejlepšího rozhodčího okresu i nejlepšího rozhodčího nováčka. Chceme rozhodčím předat maximum svých zkušeností a nabídnout zpětnou vazbu v podobě hodnotících zpráv i videonahrávek. Z nich mohou čerpat nejen podněty pro zlepšení, ale také sebedůvěru do dalších utkání.

Uvažujete o rozdělení rozhodčích podle výkonnosti?

Je to nezbytnost. Nelze zajistit stejnou výkonnost 25 50 rozhodčích, tak jako nelze mít na stejné úrovni 50 družstev. Okresní přebor bude od nové sezony řídit TOP skupina rozhodčích, o jejímž složení rozhodne komise teď na jaře. Tito rozhodčí budou řídit i důležitá utkání nižších soutěží. Jsme v první fázi změny a jaro mají rozhodčí k tomu, aby se rozhodli, zda ji přijmou.

Okresní přebor bude výkladní skříní mezi okresními soutěžemi?

Ano. Každý divák by měl po pěti minutách poznat, že je na utkání okresního přeboru. Budou je řídit trojice rozhodčích ze skupiny těch nejlepších, které máme. Tito rozhodčí musí splňovat kvalifikační, výkonnostní, fyzické i lidské předpoklady. Na utkání se dostaví už 45 minut před začátkem, aby byli oddílům nápomocni a stihli se řádně připravit. Budou oblečeni ve slušném jednotném úboru a budeme po nich vyžadovat korektní vystupování. Oddílům odpadne stres s laiky. Zajistíme jim důvěryhodné rozhodčí, férovou soutěž a také odpovídající kvalifikovanou podporu. Kdo není slepý, musel si nejpozději ve třetím jarním kole všimnout, že už jsme začali.

A co nižší soutěže?

Bude-li to povaha utkání vyžadovat, rádi bychom TOP trojice vysílali i na klíčová utkání III. a IV. třídy, pokud nám to kapacita dovolí. A přestože ostatní utkání budou řídit rozhodčí, kteří se do TOP skupiny nedostanou, neznamená to, že i oni nemohou být o kousek lepší, ať už svým přístupem, nebo výkonem. Každý rozhodčí může k naší pověsti přispět svým dílem.

S kolika rozhodčími aktuálně pracujete?

Náš sbor trpí v současnosti kritickým nedostatkem lidí. Máme jich mezi 25 30. To je tak polovina stavu, který by byl ideální. Proto i TOP skupina bude ze začátku úzká. Postupem času ji budeme rozšiřovat a cílem každého rozhodčího by mělo být dostat se do ní. I nejlepší rozhodčí musí cítit tlak na kvalitu svého výkonu. Rozhodčí ale nikdy nebudou neomylní.

To samé platí i o hráčích. To ale asi nezmění žádná komise rozhodčích, že?

To máte pravdu. Avšak budeme usilovat o to, aby ubylo pochybení, která pramení z nezodpovědnosti, neznalosti a špatné přípravy. Na každé úrovni se lze zlepšovat. Neslibujeme ani nezajistíme oddílům bezchybnost. Můžeme však společně budovat takové prostředí důvěry, v němž i případný mylný verdikt přijmou bez obviňování z úmyslu nebo lajdáctví.

Jsou však i situace, kdy jsou rozhodčí kritizováni nespravedlivě z důvodu neznalosti pravidel…

Proto oddílům nabídneme účast na pravidlových seminářích. V mnoha případech totiž pocit křivdy u oddílů pramení z nejednotného chápání stále složitějšího výkladu pravidel. To ostatně platí ve všech soutěžích, od ligy po čtvrtou třídu.

Co mohou očekávat noví adepti na odznak rozhodčího?

Vše, co jsem popsal výše, a k tomu pomoc v kritických situacích, o kterých zejména na začátku kariéry není nouze. Vzpomínám si dobře, že jsem chtěl s pískáním skončit hned po prvním zápase, a pak ještě nejméně asi dvacetkrát. Dnes mám za sebou pětadvacetiletou kariéru a přes dva tisíce odřízených zápasů od IV. třídy po 1. ligu a zpátky. Dobře znám ten pocit zmaru po nevydařeném utkání. Ale je nutné si uvědomit příčinu, poučit se a zážitek přemazat novým, lepším. Jsem připraven se o zkušenosti podělit s každým, kdo má chuť se do této řehole pustit, stejně jako moji kolegové v komisi.

Jak se rodí rozhodčí?

Výborná otázka. Řeknu, jak se nerodí: Nerostou na stromech, nevyrábějí se v laboratoři, ani se nenakupují přes internet. Rozhodčím se člověk stane tak, že poslechne svoji intuici. Buďto necítí uspokojení ze své hráčské kariéry, nebo mu její pokračování neumožňuje zdravotní stav, nebo se mu nelíbilo, jak rozhodčí pískali v nějakém jeho utkání. Ta nejkrásnější motivace je ale vidět skvělý výkon rozhodčího a zažít opojnou představu, že bych to mohl zvládnout taky tak.

Jaké je vaše rozhodcovské krédo?

Bylo by to na knihu jednoduchá hesla skutečnost deformují ale zkusím to stručně: nestrannost, odvaha, umění sám sobě přiznat omyl a nikdy nekončící snaha se učit. Nebudete tomu věřit, ale každé utkání přinese novou unikátní situaci, kterou jste předtím nezažili. Pokud ji umíte vidět, můžete z ní příště těžit. Nikdo si nedovede představit tu obrovskou samotu, ve které se rozhodčí ocitá, když si uvědomí, že zápas svým chybným rozhodnutím zkazil. Odměnou je pocit zadostiučinění, když se mu naopak utkání vydaří. Obě zkušenosti jsou nepopsatelné. Naštěstí jsem ve své kariéře zažil podstatně více těch druhých.

Co chcete závěrem vzkázat novým zájemcům o pískání?

Neváhejte! Dostanete kvalitní metodickou podporu a špičkový výklad pravidel. Pořádáme pracovní zájezdy na ligové i repre zápasy, můžete soutěžit o atraktivní cenu pro nejlepšího rozhodčího. Pěstujeme týmovou spolupráci. Pokud chcete budovat kariéru, dostanete základy, o jakých se mi, když jsem v devatenácti letech začínal, ani nezdálo. Souběh personálního obsazení komise, podpory výkonného výboru, technických možností, a koneckonců i po letech důstojnějšího odměňování, představuje pro všechny rozhodčí, a začínající obzvlášť, svým způsobem výjimečnou, historickou šanci. Atmosféra kolem okresních rozhodčích se začala pozvolna, ale jistě měnit k lepšímu. Dostáváme první nadějné ohlasy z oddílů. To je obrovské povzbuzení a závazek. Kdo doposud zvažoval, že s pískáním začne, nebo se k němu vrátí, myslím, že má dobrý důvod to udělat. Je vítán každý adept rozhodcovství, který při čtení tohoto rozhovoru pocítil, že cesta, po které jsme se vydali, má smysl.