Celkové náklady činily 4,5 milionu Kč, potřebné finance dodalo Ministerstvo školství ČR. Město pomohlo tím, že se podílelo na dotaci, kterou získal Školní sportovní klub Bílovec z ministerstva školství. Velkou položkou v celkových nákladech byly sloupy, jež jsou hydraulické a dají se stáhnout. V případě údržby či oprav tak není nutné objednávat vysokozdvižný vo­zík.

Prvního oficiálního zapnutí osvětlení se zúčastnili fandové fotbalu spolu s těmi, kteří jsou na trávě téměř denně z důvodu své profese – trenéry či osobami starajícími se o chod areálu. Nechyběla ani starostka města Sylva Kováčiková a místostarosta Miroslav Kratochvíl.

„Zejména nezlomná vůle Petera Šloffa pomohla na svět snu, kterému jsme možná před čtyřmi pěti lety nevěřili, že by na škvárovém hřišti na Ostravské ulici mohla být někdy umělá tráva,“ prozradila starostka Bílovce Sylva Kováčiková a dodala: „Dobudováním světel k této umělé trávě byla vlastně uzavřena jedna z etap, kdy ve městě Bílovci vznikl kvalitativně úplně jiný prostor pro fotbalové aktivity.“

Starostka přiznala, že nyní je v jednání efektivní oddělení hřiště od místního hřbitova. „Byli bychom velmi rádi, kdybychom pomohli oddělení nejenom estetickému, ale také zvukovému. Představu máme, máme zpracované i podklady, teď je zapotřebí na tento cíl uvolnit finanční prostředky,“ řekla starostka.

„Věřím, že fotbal v Bílovci půjde nahoru. Máme před sebou ještě tři etapy. Ta další zahrnuje nové šatny, které si Bílovec musí zasloužit, protože bez toho to nepůjde. Moje představa je, aby sportovní areál odpovídal 21. století,“ nastínil další plán Peter Šloff.

Umělý trávník využívá 10 bíloveckých družstev a další mužstva z okolí, např. z Velkých Albrechtic, Tísku či Polanky. Měsíčně se zde vystřídá 400 – 500 fotbalistů­. (red)