Galerie: Archeologický výzkum v Hybešově ulici. Odborníci odkryli pozůstatky vodoteče.