1/1

Lázně s koncentrovanou kyselinou sírovou, v nichž se nátěry z kol odstraňovaly.

Lázně s koncentrovanou kyselinou sírovou, v nichž se nátěry z kol odstraňovaly.

Zdroj: ČIŽP