2/8

ANNA OVČAČÍKOVÁ, Nový Jičín, nar. 31. 5.2017, 46 cm, 2,6 kg, Fakultní nemocnice Ostrava.

Autor: archiv rodiny