Hasiči Deník
16.1.2011

Loňské požáry byly bez obětí

Novojičínsko -Novojičínské hasiče zaměstnaly v loňském roce více než dva tisíce různých událostí. V desetině z nich šlo o požáry, které naštěstí během dvanácti měsíců roku 2010 neměly nejtragičtější následky.

5.12.2010

Hasiči změřili v Lukavci síly na sněhu

Fulnek-Lukavec /FOTOGALERIE/ –Mikulášskou soutěž už popatnácté vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů Lukavec. Změřit síly v třeskuté zimě přijelo jednadvacet družstev z celé Moravy.

29.10.2010

Hasiči zasahovali u požáru ocelokolny

Polouvsí - Pět profesionálních i dobrovolných jednotek moravskoslezských hasičů zasahovalo během pátečního podvečerav Polouvsí u požáru ocelokolny v areálu zemědělského družstva.

3.10.2010

OBRAZEM: Požár stohu ve Fulneku

Fulnek /FOTOGALERIE/ - V neděli vpodvečer zasahovali hasiči u požáru stohu ve Fulneku.

25.11.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Olbramice

Olbramice - Určitě stojí za zmínku, že v roce 2007 hasiči po několikaleté přestávce opět založili kolektiv mladých hasičů, který má 17 členů. A jak vznikl?

25.11.2009

Sbor v Olbramicích zakládali dvakrát

Olbramice – První hasičský sbor v Olbramicích vznikl v roce 1901 tehdy ještě s německým velením. Po roce 1902 se dobrovolní členové sboru starali o to, aby získali alespoň nejzákladnější výzbroj pro svou práci.

18.11.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Lichnov

Lichnov - V letošním roce navíc postihla obec nečekaná povodeň. Zásahová jednotka se podílela na zjišťování škod, zajištění dopravní průjezdnosti obcí, zajištění poškozených míst na hlavní komunikaci, kde došlo k sesuvu půdy, a na odklízení náplav ze silnice.

18.11.2009

Lichnovští hasiči letos slavili výročí

Lichnov – Sbor dobrovolných hasičů Lichnov letos oslavil 115 výročí od svého vzniku. Založen byl 24. května 1894.

11.11.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Slatina

Slatina - Hasiči SDH Slatina mají na svém kontě řadu velkých zásahů. Jednotka zasahuje v obci i blízkém okolí v průměru osmkrát ročně.

11.11.2009

První hasičský sbor ve Slatině se rozpadl

Slatina – Historie Sboru dobrovolných hasičů Slatina je velmi bohatá a zajímavá. Původně byl sbor dobrovolných hasičů založen ve Slatině už v roce 1873.

4.11.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Hůrka

Jeseník nad Odrou-Hůrka - Sbor dobrovolných hasičů má na svém kontě bohaté zkušenostmi s dvěma nejhoršími živly, ohněm a vodou. Mezi největší požáry, kde hůrečtí hasiči zasahovali, patří požár ve mlýně v Jeseníku nad Odrou v roce 1982.

4.11.2009

Oslavy stého výročí poznamenaly povodně

Jeseník nad Odrou-Hůrka – Hasičský sbor v Hůrce, místní části Jeseníku nad Odrou byl založen později, než v okolních vesnicích jako je Starý Jičín, Bernartice nad Odrou či Jeseník nad Odrou. Důvod byl zřejmý - zemský úřad nařídil již v roce 1873 zakládaní sborů v obcích, které mají minimálně 100 domů, což Hůrka neměla.

28.10.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Tísek

Tísek - Starší členové SDH Tísek věnují velkou pozornost výchově mládeže. „Mimo účasti ve hře Plamen, která má celostátní působnost, naši mladí jezdí na různé pohárové soutěže.

28.10.2009

Hasiči byli v Tísku již před téměř sto čtyřiceti lety

Tísek - Historie hasičů v Tísku sahá až do roku 1870, kdy se v obci ustavil sbor dobrovolných hasičů v čele s panem Františkem Dluhošem z domu číslo 53. Členové sboru pořídili vedle domu číslo 2 na sloupech další malou střechu, pod níž uskladnili háky a tyče, kterými při požáru strhávali hořící krov.

21.10.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Větřkovice

Lubina-Větřkovice - Členové SDH Lubina II – Větřkovice se věnují vcelku úspěšně požárnímu sportu. Nejlepších výsledků dosáhli v roce1973, kdy muži postoupili do krajského kola.

21.10.2009

Větřkovický sbor vznikl den před Silvestrem

Kopřivnice-Lubina - Kdo byl tím, který vydal popud na založení hasičského sboru, který dnes nese název SDH Lubina II-Větřkovice, samotní hasiči netuší.

14.10.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Hostašovice

Hostašovice - Stejně jako jednotky jiných sborů dobrovolných hasičů, tak i ten hostašovický již vyjížděl k požárům a dalším událostem.

14.10.2009

Hasiči Hostašovic se podílejí i na Dnu obce

Hosatšovice - Sbor dobrovolných hasičů v Hostašovicích vznikl 4. října1896. na hasičskou zbrojnici ale čekal čtyři desítky let. Ta byla otevřena až v roce 1936. „V témže roce převzal místní sbor i novou motorovou stříkačku od firmy Wavreczka v Novém Jičíně,“ poznamenala Kateřina Dudová, členka SDH Hostašovice.

7.10.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Frenštát p. R.

Frenštát pod Radhoštěm - Členové jednotky SDH Frenštát pod Radhoštěm ročně vyjíždějí ke dvěma stovkám událostí. Ani o ty zajímavé nemají nouzi. Například letos 24. září jednotka vyjela v 16:55 hodin k vyproštění psa, který spadl do zhruba sedmi metrů hluboké studny.

7.10.2009

Frenštátští hasiči mají i profesionály

Frenštát pod Radhoštěm - Několik větších požárů, které vznikly v krátké době po sobě, vedly tehdejší vedení města a dobrovolníky v roce 1878 k založení dnešního Sboru dobrovolných hasičů ve Frenštátě pod Radhoštěm.

30.9.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Jerlochovice

Fulnek-Jerlochovice - Zcela jinak dopadly letošní přípravy na oslavy 120 let od založení SDH Jerlochovice, než si jeho členové představovali.

30.9.2009

Jerlochovičtí hasiči káceli máj i v červenci

Fulnek-Jerlochovice - Sbor dobrovolných hasičů v Jerlochovicích vznikl v roce 1889. „Přesnější datum vzniku ale není známo,“ poznamenal starosta SDH Jerlochovice Břetislav Grulich. V roce založení sbor získal ruční požární stříkačku, která však byla brzy po obnovení činnosti sboru po II. světové válce rozebrána a její podvozek posloužil pro pojízdný včelín.

23.9.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Studénka město

Studénka - Třiadvacetičlenná zásahová jednotka SDH Studénka město vznikla v roce 1995 a už dva roky poté její připravenost prověřily záplavy, které zasáhly město.

23.9.2009

Hasiči ze Studénky-města začínali nadvakrát

Studénka -Ustavující schůze prvního českého hasičského spolku ve Studénce se konala v červnu 1887. Aby mohli hasiči fungovat, obecní výbor nového sboru zakoupil čtyřkolovou stříkačku a 150 metrů hadic.

16.9.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Libhošť

Libhošť - Oslavy sta let od založení SDH Libhošť zpestřila nečekaná událost. V dobové ukázce mělo zásahové družstvo přijet se stříkačkou taženou koňmi hlavní bránou na libhošťské hřiště.

16.9.2009

Hasiči z Libhoště letos slaví půlkulaté výročí

Nový Jičín-Libhošť - Impulzem pro založení hasičského sboru v Libhošti před 125 lety byl rozsáhlý požár, který v roce 1882 zničil 12, tehdy ještě dřevěných, domků na dolním konci obce. Sbor byl založen 5. října 1884.

9.9.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Vrchy

Vrchy - Hasiči zasahují v obci velmi často. „Nejčastější důvody zásahu jsou přívalové deště nebo vítr. Samozřejmostí jsou zásahy při jarním tání sněhu, technická pomoc spoluobčanům, jako jsou čerpání studní, zaplavených sklepů,“ uvedl velitel jednotky SDH Vrchy Karel Pešl.

9.9.2009

Ve Vrchách jsou hasiči organizátory zábavy

Vrchy - Tak, jako v některých jiných obcích, tak i v obci Vrchy nemají zcela jasno, o tom, kdy přesně vznikl tamní sbor dobrovolných hasičů.

2.9.2009

Bravantičtí hasiči vznikli až po válce

Bravantice -Sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích měl určitě počátky již před 2. světovou válkou, ale jakékoliv záznamy se nedochovaly. Proto se za vznik sboru zachycený v místní kronice počítá červenec roku 1945, kdy obec osídlilo české obyvatelstvo.

2.9.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Bravantice

Bravantice - Převážná část výjezdů dobrovolných hasičů v Bravanticích je spojena s technickou pomocí pro obec.

26.8.2009

Ženklavští hasiči letos zrušili oslavy

Ženklava - V Ženklavě, dříve silně osídlené Němci, podle sčítání z roku 1930, žilo 900 německých a 200. I proto hasičský sbor, který tam byl po předchozích přípravách založen 10. listopadu 1879, byl německý.

26.8.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: JSDH Ženklava

Ženklava - Zvláštní zkušenost ze zásahu při letošní ničivé povodni mají hasiči ze Ženklavy. „Hned první zásah jednotky, kdy se do obce přihnala povodňová vlna, byl dost dramatický,“ naznačil velitel jednotky SDH Ženklava Miroslav Černoch.

19.8.2009

Každý pátý Závišan je hasičem

Závišice - Sbor dobrovolných hasičů v Závišicích byl založen v roce 1894, v letošním roce tedy oslavuje 115. výročí svého založení. V posledních letech se počet jeho členů pohybuje okolo 160, z toho je třicet mladých hasičů. „Znamená to tedy, že v Závišicích, kde bydlí okolo osmi set obyvatel, je každý pátý občan hasičem,“ uvedl starosta závišických hasičů Josef Kuběna.

19.8.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Závišice

Závišice - Chloubou hasičů ze Závišic je jejich kvalitní práce s mládeží. V posledních patnácti letech mají ve výcviku minimálně tři kolektivy mladých hasičů.

12.8.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Oderáci vsadili na soutěže

Odry -Oderští hasiči jsou velkými propagátory hasičských soutěží. Jednu z nejstarších hasičských soutěží v ČR, a to o „Putovní štít města Oder“, pořádají již od roku 1949.

12.8.2009

Požár v Odrách zlikvidoval část města

Odry -Sbor dobrovolných hasičů v Odrách je jeden z nejstarších nejen v okrese. Jeho vznik je spojen s datem 17. dubna 1866, kdy v jednu hodinu po poledni v domě čp. 269 na horním předměstí, nyní ulice 1. Máje, u kováře Josefa Güntra vypukl požár.

5.8.2009

Bílovecký sbor vznikl po velkých požárech

Bílovec - Podobně, jako v některých jiných městech, tak i v Bílovci sehrály velkou roli při prosazování myšlenky založit hasičský sbor velké požáry.

5.8.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Bílovec

Bílovec - Jednotka bíloveckých hasičů je zařazená v kategorii JPO II, a tak vyjíždí zejména k závažným případům.

29.7.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Hájov

Příbor-Hájov - Asi nejvíce času hasiči z Hájova věnují přípravám na soutěže a výchově mladých. Mají na co navazovat.

29.7.2009

Hasiči z Hájova se připravují hlavně na soutěže

Příbor-Hájov - Druhou velkou událost od založení zažili 9. května hasiči SDH Hájov. Nechali si vysvětit první prapor v historii sboru.

22.7.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Bernartice nad Odrou

Bernartice nad Odrou - V souvislosti s hasiči se v Bernarticích nad Odrou traduje menší historka. Někdy zhruba před třiceti lety, v době kdy bylo nedostatkové skoro vše, vedl tamní restauraci u Bříz jistý spoluobčan, který měl velice podnikavého ducha.

22.7.2009

Oslavy hasičům v Bernarticích zhatila povodeň

Bernartice nad Odrou - K nejstarším sborům na Novojičínsku se řadí Sbor dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou. Letos si jeho členové připomněli 125 let od jeho založení.

15.7.2009

Hasiči Štramberku opečovávají starou Tatru

Podobně, jako jinde, donutil obyvatele Štramberku k úvahám o hasičích požár. V roce 1855 vyhořelo ve Štramberku 40 domů, 2 stodoly a střecha kostela. „Začalo se uvažovat, že se sestaví hasicí družstvo, které by se vycvičilo, aby mohlo organizovaně a úspěšně zasahovat při ohni,“ uvedl Jiří Hoffmann, zástupce velitele SDH Štramberk.

15.7.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH Štramberk

Rok 1997 začal jako každý jiný, vše probíhalo normálně až do 5. července kdy ve 20 hodin jednotka SDH Štramberk byla vyslána operačním střediskem HZS Moravskoslezského kraje na Bařiny, kde byly zatopeny sklepy a na místě již zasahovali hasiči HZS Tatry.

8.7.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: SDH MNIŠÍ

Mniší - Jednotka SDH Mniší je zařazena v kategorii JPO V. Vzhledem k tomu k zásahům téměř nevyjíždí, její členové se věnují hlavně požárnímu sportu a práci s mládeži

8.7.2009

Hasiči Mniší sázejí hlavně na mládež

Kopřivnice-Mniší -„Hasičsky dobrovolný spolek v Mniší ustanovil se dne 25. března 1901. Tentokráte se shromáždili občané, kteří hasiči býti chtěli, v obecním hostinci. Pan Šimon Marák zahájil schůzi přiměřeným úvodem a vyzval, aby kdo chce, ku spolku se přihlásil. Přihlásilo se 27 členů. Nato čteny a schváleny stanovy,“ stojí v kronice Sboru dobrovolných hasičů Mniší.

1.7.2009

Hasiči Hodslavic přivezli zlato z Jugoslávie

Hodslavice - Když se oheň, jeden z přírodních živlů, v roce 1882 v Hodslavicích představil v té nejhorší podobě, rozhodlo se tehdy několik občanů v čele se starostou obce Adolfem Pilečkou k založení spolku Sboru dobrovolných hasičů.

25.6.2009

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Odklízecí práce při povodních v roce 1997

Fulnek - Léto roku 1997 se zapsalo do kroniky fulneckých hasičů devastující povodní. Fulnek a okolí patřilo k nejpostiženějším lokalitám v okrese.

25.6.2009

Fulnecký hasičský sbor je asi nejstarší

Fulnek - Za vůbec první hasičský sbor, který vznikl v tehdejších Čechách, je považován Sbor dobrovolných hasičů Fulnek. Tvrdí to alespoň publikace „Statistische Darstellung der in Bőhmen bestehenden Feuerwehren-Vereine und Communal Feuerwehre“, neboli Statistický přehled dobrovolných obecních hasičských sboru v Čechách, vydaná v roce 1877. Později vydané publikace sice hovoří ještě o starších sborech, ale ty nemají doloženo datum svého vzniku.

  • 1
  • 2

AKTUALITY Z REGIONU

VÍCE >

Internetové stránky pro hasiče nabízí

Dobrovolní hasiči jsou s více než 350 tisíci členy největší organizací v České republice. Často si je lidé spojují s požárním sportem, označovaným také jako hasičský sport, nejdůležitější je však bezesporu doplnění činnosti profesionálních hasičských sborů. Hasičské výjezdy míří kromě hašení požárů i k dopravním nehodám, ekologickým haváriím nebo na pomoc při povodních či dalších živelných pohromách. Dobrovolní hasiči mnohdy zastávají klíčovou roli i z hlediska společenského života v jednotlivých obcích.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT