„Ke vzniku sboru rovněž přispělo rozrůstající se město a průmysl v něm,“ poznamenal Jan Blažek, velitel SDH Frenštát pod Radhoštěm. Od té doby prošli hasiči ve Frenštátě pod Radhoštěm velkými změnami, a to ať už pozitivními, nebo také těmi, které byly v jejich neprospěch.
Stejně jako jiné sbory, i ten frenštátský, začínal s ručními stříkačkami, pak přišla modernější stříkačka tažená koňmi a několik opěrných žebříků. K tomu přibylo první hasičské oblečení. „Po letech přišla první motorová stříkačka a také dopravní automobil TATRA, který je dodnes v depozitáři Muzea TATRA Kopřivnice,“ pokračoval velitel frenštátských hasičů. Sbor postupně získával modernější techniku, kterou uschovával až do roku 1968 v hasičské zbrojnici v Horní ulici u kostela. V květnu téhož roku se frenštátští hasiči přestěhovali do nové zbrojnice na Střelniční ulici, kde sídlí doposud.

Zásadní změna byla v roce 1992

Zásadní změnou prošel sbor v září 1992. „Po několikaměsíčním jednání vedení města a jednotky sboru dobrovolných hasičů se podařilo založit jednotku částečně profesionální. To znamená, že v jednotce vykonává deset členů tuto činnost jako své povolání a čtrnáct členů je dobrovolných,“ upřesnil Jan Blažek a dodal, že celkově má sbor 43 členů.

V současné době má jednotka techniku i prostředky protipožární ochrany na vcelku dobré úrovni. Velitel přiznal, že chybí ještě některé věci, ale vše je otázkou finančních prostředků a vůlí města problém řešit. Náklady na provoz jednotky jsou totiž dost vysoké. Činí zhruba 5,2 milionu korun. Z toho 700 tisíc korun tvoří dotace od Moravskoslezského kraje, firma Siemens Elektromotory poskytuje 400 tisíc korun a dalších 120 tisíc korun dává společnost Continental. Zbývající, zhruba čtyřmilionovou, finanční zátěž nese na svých bedrech město.

Jednotka SDH Frenštát pod Radhoštěm vyjíždí k požárům, dopravním nehodám, živelním pohromám, poskytuje technické a technologické pomoci, likviduje úniky nebezpečných látek či bodavý hmyz. „Výjezd naší jednotky je do pěti minut. Vyjíždí o síle čtyř až pěti členů s potřebnou technikou. Na výjezdu jsou dva až tři členové z povolání, a dva hasiči dobrovolní, kteří po upozornění mobilním telefonem musejí přijet na hasičkou zbrojnici, nasednout do požárního vozidla a vyjet. Je to pro ně dost vypjatý čas,“ přiblížil zásah hasičů Blažek s tím, že dva dobrovolní členové, stejně jako placení se neustále střídají na pohotovostech a doplňují tento výjezd. Kromě výjezdů se ještě dobrovolní hasiči zúčastňují odborné přípravy a prací nutných k zabezpečení výjezdů. Ročně zasahuje frenštátská jednotka asi u dvou stovek případů.

Hasiči se podíli na společenském dění

O náročnosti práce hasiče svědčí podle Blažka skutečnost, že ne každý tuto činnost zvládne. „K této činnosti musí mít člověk osobní vztah, zodpovědnost a volný čas. Právě z těchto důvodů se k nám moc lidí nehlásí. Dříve než hasič projde celou procedurou školení, výcviku a ostatní různou přípravou, trvá to zhruba rok, než je připraven na svůj první výjezd,“ upozornil frenštátský velitel.

Také frenštátští hasiči jsou jednou organizací, která se ve městě podílí na společenském dění. Pořádají různé kulturní akce, výšlapy na vrcholy okolních hor, jsou pravidelnými účastníky turnajů v bowlingu, florbalu, nohejbalu, a podobně. „Máme také hasičské cvičiště, o které se kompletně staráme a to včetně provozu a údržby. Provádíme nátěry areálu, menší opravy a několikrát do roka celou plochu posečeme a staráme se o zeleň. Ještě nám patří čerpací stanice vody a sklad v bývalém zařízení CO. Také tam se staráme o údržbu a provoz těchto zařízení,“ doplnil Blažek a dodal, že hasiči se ale potýkají i s problémy. „Hodně nás trápí zastaralý podvozek na žebříku IFA, kde už končí náhradní díly a dopravní vozidlo AVIA. Obě vozidla jsou stará dvacet let. Také nás trápí neutěšený stav požární zbrojnice. Sice letos se vyměnila všechna okna a vstupní dveře. Zůstává ale výměna vrat a podlah v garážích, přístavba šaten se sociálním zařízením a celkové zateplení budovy,“ uzavřel frenštátský velitel.