Řádný hasičský sbor byl ustaven až v roce 1888. Předsedou byl zvolen právě František Dluhoš. Byla zakoupena ruční vozová stříkačka, kterou hasiči uskladnili v kůlně Valentina Richtera v domě č. 1 za poplatek 10 korun ročně až do roku 1890, kdy se postavila hasičská zbrojírna. Stará zbrojnice byla v roce 1920 přestavěna a sloužila svému účelu až do roku 1966, kdy ji nahradila nová požární stanice, kterou sbor využívá do dnešních dnů.

„Jak šel čas, bylo nutno doplňovat sbor technikou,“ poznamenal kronikář SDH Tísek Ladislav Richtár. V roce 1945 sbor vlastnil ruční čtyřkolovou stříkačku, kterou postupně doplnil o dva stroje PS 8 až k dnešním strojům PPS 12. Prvním motorovým vozidlem bylo v roce 1954 auto Horch, které tísecký sbor získal za 2. místo v okresním kole soutěže o nejlepší požární družstvo. Čtyři roky na to již měl auto Praga RN a v roce 1964 vozidlo Tatra 805. V roce 1985 hasiči dostali nové vozidlo Avia DV 12, doplněné cisternou Tatra.

SDH Tísek má výjezdovou jednotku, která je zařazena v systému JPO-III. „Má sedmnáct členů. Zasahuje na vyzvání při událostech v rámci okresu u požárů i při mimořádných situacích, které nečekaně nastanou. Zasahovala například u vlakového neštěstí ve Studénce, i u povodní v Kuníně a Fulneku,“ uvedl Ladislav Richtár.

Bez hasičů by si asi v Tísku těžko dokázali představit současný společenský život. „Hasiči úzce spolupracují s obecním úřadem a kdykoliv na požádání jsou ochotni přiložit ruku k dílu. V nedávném období pomáhali na úpravě balkónu v kulturním domě, na demontáži obložení a topení ve staré tělocvičně, která postoupila své místo tělocvičně nové,“ načal výčet aktivit tíseckých hasičů jejich kronikář. Hasiči například pravidelně organizují sběr železného šrotu, pořádají Hasičský bál, Chování basy s programem, Pálení čarodějnic, Pohárovou soutěž a Vinobraní. „Členové divadelního souboru sehráli mnoho krásných divadelních her z nichž například hra Jana Drdy Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert měla patnáct repríz,“ vyzdvihnul Ladislav Richtár.

Sbor rovněž udržuje přátelské styky se sbory dobrovolných hasičů Opatovi u Hranic a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Členové sboru s kolegy ze spřátelených sborů pořádají společné výlety na různá místa našeho kraje. Navštívili již například Lázně Klímkovice, Památník v Hrabyni, zámky v Hradci nad Moravicí a Raduni, provedli výšlap na Lysou horu, prohlédli si hrad Helfštýn a mnoho dalších přírodních a kulturních památek. Tato neformální družba trvá již více než dvacet let.

V roce založení čítal sbor 34 členů. Obec v té době měla 396 mužských obyvatel a 65 čísel. Postupem času, jak se Tísek rozrůstal, narůstal počet členů ve sboru až na dnešních 156. Z tohoto počtu je 86 mužů, 36 žen a 34 mladých hasičů. „Tímto počtem členů se náš sbor řadí mezi největší v rámci okresu Nový Jičín,“ uzavřel kronikář sboru Ladislav Richtár.