Hosatšovičtí hasiči se výrazně podíleli na životě v obci již prakticky od svého vzniku. V padesátých letech se členové sboru například podíleli na stavbě místního vodovodu. Hostašovický hasičský sbor zajišťuje každoročně hasičský ples v Hostinci u Formánků, ve spolupráci s kulturní komisí obecního úřadu pořádá Masopustní pochod masek a masopustní zábavu, a také pálení čarodějnic. Každý druhý rok se hostašovičtí hasiči podílejí na přípravě Dne obce a to hlavně po stránce zajištění občerstvení.

Kateřina Dudová dále uvedla, že v roce 1990 byl obnoven hodslavský hasičský okrsek a znovu se obnovila spolupráce s okolními sbory. „V tomto roce byl také zakoupen hasičský přívěs s motorovou stříkačkou a kompletním vybavením. V současné době disponuje sbor vozidlem Volkswagen Transporter, které používá jak pro zájmovou činnost, tak i pro zásahové akce,“ doplnila Dudová.

Pod záštitou SDH Hostašovice funguje kroužek pro mladé hasiče. „V současné době reprezentuje obec sportovní družstvo žen, mužů a starších žáků. Každoročně jsou soutěžními družstvy v místním areálu TJ Sokol pořádány závody v požárním sportu O pohár starosty obce Hostašovice,“ upozornila Dudová.

Hostašovický sbor má v současné době 43 členů, jedenáct z nich tvoří zásahovou jednotku, která funguje v oblasti ochrany majetku a zdraví občanů.