Motorovou stříkačku sbor zakoupil až v roce 1942, a to za čtyři tisíce říšských marek. Důvodem k opatření této stříkačky byla výstavba vodovodu s hydranty v obci. „Připojením hadic k hydrantům bylo k dispozici dostatečné množství vody a tlaku k hašení,“ vysvětlil Grulich. Tehdejší sbor ukončil svou činnost v roce 1946. Do té doby od jeho vzniku hořelo v obci třináctkrát. Při odsunu chtěli Němci odvézt také stříkačku Flader, ale bylo to nad jejich síly. V lesích u Potštátu ji nalezli noví osídlenci a dovezli zpět do Jerlochovic, kde dnes zaujímá čestné místo v klubovně hasičské zbrojnice vedle hasičského praporu.

Jerlochovičtí hasiči se v padesátých letech potýkali s nezájmem členů a k aktivitě je vyburcovala až možnost vytvoření nového samostatného sboru. Ustavující schůze se konala 1. března 1957 za účasti čtrnácti členů.

V roce 1965 už měl sbor 26 mužů, devět žen a dvanáct dětí. V roce 1970 byla dokončena oprava hasičské zbrojnice, která dostala novou fasádu, v témže roce hasiči zřejmě poprvé uspořádali končiny s pochováním basy. Zápisy o činnosti v dalších letech v kronice chybí.

V roce 1980 se jerlochovičtí hasiči potýkali s obrovským požárem v podniku Retex. „Došlo k celkovému vyhoření skladu textilií a nebýt včasného zásahu, lehly by popelem i výrobní haly,“ přiblížil požár Grulich.

Počátek devadesátých let byl pro jerlochovický sbor obdobím názorových střetů uvnitř sboru. V roce 1994 Městský úřad ve Fulneku rozhodl o rekonstrukci zbrojnice. Práce na ní postupně pokračovaly prakticky až donedávna.

Také jerlochovičtí hasiči patří k těm, bez nichž by dění v obci nebylo tak bohaté. V roce 1996 uspořádali poprvé soutěž veteránů O putovní proudnici, po dvou letech ji spojili se soutěží Zlatá přilba, kterou po pětiletém zákazu obnovili v roce 1986. V roce 2004 po několikaleté odmlce jerlochovičtí hasiči obnovili tradici končin s pochováním basy. Tradicí se stalo i stavění a kácení máje. Zajímavostí je, že v roce 2000 káceli máj až 1. července.

SDH Jerlochovice má v současnosti 73 členů, z toho je sedmnáct žen a dvaadvacet dětí. Jednotka SDH je zařazena do pátého stupně, tedy s místní působností,“ uzavřel Grulich.