Silný vítr přenesl oheň na devět vedlejších domů a všechny lehly popelem. Městská i panská stříkačka přijely sice na místo, ale v nastalém zmatku se mnoho nepodařilo, poněvadž každý chtěl jen komandovat a hašení požáru nebylo řádně řízeno. Podařilo se zachránit až dům číslo 258, a tím zamezit v pokračování požáru. Zmatek a zděšení se však ještě zvýšily, když ve 2 hodiny přišla zpráva, že na levém břehu řeky Odry hoří střelnice, hospoda a přilehlé stodoly.

„Paní Anna Gabrielová, manželka majitele hostince na Střelnici, ve snaze zachránit co nejvíce majetku, se několikráte odvážila vběhnout do hořící budovy a na půdu. Při posledním pokusu byla však zachvácena plameny. Přítomnými lidmi byla sice z plamenů vynesena, ale za 18 dní na následky popálenin zemřela,“ stojí v kronice. Při tomto ničivém požáru vyhořelo celkem 13 obytných domů a 22 stodol.

Dne 6. července 1866 byly projednány a přijaty stanovy požární ochrany a prvním velitelem byl zvolen první radní – továrník Julius Gerlich. Do požární ochrany vstoupilo 64 členů, kteří platili měsíční příspěvek 20 krejcarů. Oderští hasiči se postupně vybavovali, ovšem ránu snažení zasadila II. světová válka. „Po osvobození Oder byla situace žalostná i na poli požární ochrany. Hasičská zbrojnice byla značně poškozena dělostřeleckým zásahem. Výzbroj byla z větší části zcizena a zničena. Auto sboru značky Steyer bylo nalezeno na Nádražní ulici v tak žalostném stavu, že se již nedalo opravit. Z inventáře ve zbrojnici zůstala přenosná stříkačka značky Flader, jeden dvoukolový dřevěný výsuvný žebř, jedna ruční stříkačka a několik dílů starých hadic,“ přiblížil situaci dnešní satroista SDH Odry Josef Románek.

I přes veškeré materiální potíže sešlo se dne 26. června 1945 v Dělnickém domě třicet příznivců a zájemců o požární ochranu na ustavující schůzi nového českého hasičského sboru, který opět začal materiálně posilovat a z nějž se v roce 1954 osamostatnil závodní požární sbor v tehdy n. p. Optimit s názvem „Závodní jednota čsl. Požární ochrany Optimit Odry“.

Deset let na to, 17. ledna 1964, Odry postihl požár, který dodnes zanechal šrámy na duši nejednoho Oderáka. Od zazděného komínového trámu začal hořet zámek v Odrách, jehož zbytky i přes řadu protestů nechalo tehdejší vedení města 6. června 1966 odstranit.

O rok později sbor dostal první cisternovou automobilovou stříkačku CAS 16 – vůz „ZIL“ 130. V následu­jících letech 1975 až 1978) byl sbor získal další tehdy moderní technikou. „V těchto letech proběhla i rekonstrukce hasičské zbrojnice, kdy svépomoci, byla jedna garáž rozšířená a další garáž byla postavena zcela nově,“ doplnil Románek.

V roce 2006 si ke 140. výročí založení sbor nechal zhotovit nový prapor, jehož požehnání se uskutečnilo 9. září na Masarykově náměstí v Odrách.

Výjezdová jednotka SDH Odry je zařazena do JPO II, má dvanáct členů. V roce 2007 jednotka dostala plně vybavené cisternové vozidlo CAS 20 Tatra 815. Loni jednotka vyjela celkem k 70 událostem z toho 22 požárům, 46 výjezdů bylo technického rázu, dva poplachy byly plané. Oproti roku 2007 to byl nárůst o 37 výjezdů.

V současné době má sbor celkem 65 členů z toho 15 žen. V řadách oderských je nejstaršího „Zasloužilý hasič“ v rámci okresu, Vladimír Busek, který se i ve svých 94 letech účastní vybraných akcí sboru.