První hasičská zbrojnice byla postavena v obytném domě č. 62 a kromě zbrojnice tam byl také malý byt a jedna světnice, což byla takzvaná obecní trestnice. Tam skončil každý, kdo se provinil proti zákonu do doby, než jej převzala policejní nebo četnická hlídka.

Starostou sboru byl učitel Ferdinand Belan a velitelem byl Josef Czepka. Základní výzbrojí hasičů byly cvičné obleky a ruční stříkačka na koňský potah, a také dvě ruční stříkačky, takzvané žberlovky, kterých se používalo jako první záchrany v místech, kde nebylo možné zasáhnout s hadicí. Sbor každoročně pořádal zábavy a slavnosti, které byly vždy četně navštěvovány, a čistý zisk byl používán na zakoupení další výzbroje. Po první světové válce převzal vedení Ferdinand Stiber. V tuto dobu začaly továrny ve větším měřítku vyrábět motorové stříkačky, které nebyly odkázány na lidské ruce a byla kdykoliv pohotově k dispozici.

Český hasičský sbor v Olbramicích byl založen roku 1946. Někteří obyvatelé obce si ještě dnes pamatují na velkou slávu, kdy jim kmotři z Vejprt v červenci 1949 osobně předali motorovou stříkačku. V květnu 1951 se konala první valná hromada. Založení a výzbroj sboru členové financovali z vlastních prostředků, které získali pořádáním různých akcí. Po Němcích jim zbyly motorová stříkačka, u níž byla nutná oprava motoru a ruční koňská stříkačka. Ta zase byla bez kol.

Od roku 1959 až do roku 2007 byl ve funkci velitele sboru Stanislav Bílek, který se zasloužil o ustavení požárního družstva, které v rámci okrsku bylo patnáct let vždy na prvním místě v soutěži požárních družstev. „První hasičské auto jsme dostali přidělené od sboru ve Fulneku. Později nám sbor z Tiché dal Tatru třačtyřicítku, předělanou na otevřené hasičské auto se sedačkami po stranách. Modernější auta jsme pak dostali od Českých pošt a z Jistebníku automobilovou cisternu,“ vzpomínal Stanislav Bílek na způsob, jakým se získávala požární technika. Nového vozidlo získali olbramičtí hasiči v roce až 1982 a v roce 1996 obec koupila od ZD Klimkovice cisternu Škoda 706 RTH CAS 25. Odpovědnou funkci velitele převzal v roce 2007 Petr Bílek, vnuk Stanislava Bílka.

Sbor dobrovolných hasičů v Olbramicích má v současné době 86 členů, z toho 17 do osmnácti let. Starostou je Arnošt Fritsch, který během let 2007 až 2009 spolu s dalšími ochotnými členy i nečleny sboru odpracoval spoustu hodin při rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice. Olbramičtí hasiči se každoročně podílejí na organizaci obecních akcí, například Dne obce, pravidelně pořádají hasičské bály, hasičské soutěže či letní karnevaly. Nezapomínají ani na své členy, jubilanty, které pravidelně navštěvují.

Zásahová jednotka SDH Olbramice je zařazena v plošném pokrytí JPO V/2 a má 14 členů. Absolvovala již řadu úspěšných zásahů. Například v dubnu 2003 začalo hořet na hlavní silnici nákladní vozidlo, které jeho řidič včas opustil. Při intenzivním hašení se jeden z hasičů v těsné blízkosti hořícího vozidla nadýchal dýmu z plastů a musel být krátce hospitalizován. Naštěstí se podařilo vozidlo uhasit včas bez toho, aby došlo k výbuchu nebo dalšímu zranění. Jednotka hned v následujícím roce zasahovala při požáru stolařské dílny a u lesního požáru na Hýlově Tam olbramičtí hasiči drželi dva dny službu a hlídali, aby nedošlo k novému vznícení ohně od kořenů.