Jisté ale je, že u zrodu stál František Pastorek, který byl pověřen vyřizováním povolení. A když v srpnu roku 1923 nezakázala Zemská správa politická v Brně zřízení nepolitického spolku pod názvem Dobrovolný hasičský sbor ve Větřkovicích, bylo rozhodnuto. Podle historických pramenů měl na založení sboru vliv zřejmě i František Štindl z Trnávky, tehdejší župní náčelník hasičského hnutí a pozdější čestný člen větřkovického sboru. Ustavující schůze se konala 30. prosince 1923 v hostinci pana Jiřího Jalůvky. Činnými členy se stalo 42 obyvatel, z nichž byl zvolen starosta, náčelník a další členové osmičlenného výboru. „Dalších šestnáct občanů se stalo členy přispívajícími,“ uvedl Pavel Polášek, zástupce velitele SDH Lubina II – Větřkovice.

V srpnu 1924 hasiči získali ruční stříkačku na dvoukolovém podvozku od firmy Smejkal. O rok později byl podvozek svépomocí upraven pro tažení koňmi. „Tato stříkačka je dosud v majetku sboru a u příležitosti významných výročí je s ní prováděno cvičení,“ poznamenal Polášek. Přání vlastnit motorovou stříkačku se splnilo 4. září 1945, kdy byla sboru přidělena motorová stříkačka DS 16. K tažení byl zakoupen starší šestikolový vůz Tatra typ 52/70 od požárního sboru Tatry Kopřivnice. Dnes je tento vůz v muzeu Tatry.

V roce 1969 v rámci modernizace sboru dostal agregát PPS12 jenž slouží dodnes. K obměně vozidla došlo v roce 1971, když byl sboru přidělen ojetý armádní vůz Tatra 805. I tento vůz se po čase dostal do muzea. V roce 1995 zakoupil Městský úřad Kopřivnice starší vůz Avia, který slouží dodnes.

Hasičské vybavení bylo zpočátku uskladněno ve farské stodole a až deset let po založení byla postavena hasičská zbrojnice. Ta byla několikrát opravována a v roce 1983 byla přestavěna do dnešní podoby. První zásah si sbor připsal v roce 1929. Za roky existence sboru jsme zasahovali u 16 požárů, a při živelných pohromách, například záplavách v letech 1949 a 1966, kdy členové sboru bránili před podemletím mosty přes řeku Lubinu.

Také hasiči z Větřkovic mají nedílný podíl na kulturním a společenském dění v obci. Od prvního plesu v roce 1924 sbor pořádal řadu dalších plesů, letních večerů, divadelních představení a podobných akcí. Členové sboru kromě plesů, pořádají společenské výlety a pravidelně se provádí sběr šrotu. „Patnáct let již pořádáme soutěž v požárním útoku O pohár Větřkovské přehrady a nově pak soutěž pro žáky,“ upozornil zástupce velitele sboru Polášek a doplnil, že družstva všech kategorii se účastní soutěží v okolí. Od roku 2002 hasiči pravidelně zajišťují Floriánskou mši.

Slavnostní událost členové sboru zažili v roce 2003, kdy si pořídili nový prapor, který nechali v témže roce vysvětit. Dva členové sboru obdrželi za svou práci nejvyšší ocenění SH ČMS, titul „Zasloužilý hasič“. V současnosti má SDH Lubina II – Větřkovice 83 členů, z toho 27 je mladších osmnácti let.