„Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda,“ říkal Baťa, který se už jako patnáctiletý pustil ve Vídni do první výroby bot. Jeho pokus však krátce nato ztroskotal.

Jen o tři roky později pak Tomáš Baťa se svými sourozenci Annou a Antonínem zakládají ve Zlíně první obuvnickou dílnu. 21. září 1894 získává bratr Antonín živnostenský list a se společným kapitálem, který činil 600 zlatých, začínají psát první stránky jednoho velkého příběhu.

Z firmy později odchází sestra Anna a mění se název na T. & A. Baťa. Batři Baťové po šesti letech podnikání zaměstnávají asi 120 lidí.

Pro představu – o osmnáct let později zaměstnávají čtyři tisíce pracovníků, ve Zlíně stojí první typické Baťovy domky a v provozu je i celá síť tuzemských prodejen obuvi.

Baťa také později pronikal se svými výrobky na zahraniční trhy. V roce 1932 měl už i své sesterské společnosti, prodejny a továrny v 56 zemích po celém světě. V té době zaměstnával už přes 30 tisíc lidí a to na všech světových kontinentech.

Letní deník - logo 2022Letní deník - logo 2022Zdroj: Deník

Snažil se, aby si zaměstnanci neustále rozšiřovali své obzory. Připravoval pro ně různé formy vzdělávání a v neposlední řadě i známou Baťovu školu práce.

„Můj systém nezanikne. Tyto budovy a stroje, to jsou jen hromady cihel a železa. Ale systém, který jsem vytvořil, ten bude sloužit příštím generacím. Nevybudoval jsem podnik, vybudoval jsem člověka a ten vybudoval podnik,“ tak zněla známá slova Tomáše Bati, o tom, jak vybudovat úspěšnou firmu.

Devět let byl také starostou Zlína. Do města přilákal nové podnikatele a zasadil se o budování Zlína jakožto zahradního města s moderní architekturou.

Ve městě se v té době také několikanásobně zvýšil počet obyvatel a Zlín se tak postupně proměnil v pomyslné centrum východní Moravy.