Předání dětí zpět rodičům bude denně v 16.00 hodin na stejném místě (samostatný odchod dítěte musí být písemně doložen první den tábora).

Nutné vybavení: oblečení a obuv podle počasí, sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, plavky a ručník, pláštěnka, plastová láhev s pitím (bude možné doplňovat) a svačina

První je den je nutné odevzdat vedoucím kartičku pojištěnce (kopii), v případě samostatného odchodu dítěte z tábora souhlas rodičů.

Bližší informace získáte na telefonním čísle 608 705 029 (Milan Urban) či na e-mailu milan.urban@zsnj.cz

Týdenní plán

Pondělí 6. srpna: 8.00 9.00 seznámení, pravidla a program týdne, 9.00 12.00 hry, 12.00 13.00 oběd (hotel Abácie), 13.00 16.00 návštěva bazénu, vodní hry, 16.00 ukončení prvního dne

Úterý 7. srpna: 8.00 11.30 minigolf (Skalky), 12.00 13.00 Oběd (penzion Skalky), 13.00 16.00 olympijské soutěže, 16.00 zakončení druhého dne

Středa 8. srpna: 8.00 12.00 návštěva hasičů a náměstí v Novém Jičíně, 12.00 13.00 oběd (hotel Abácie), 13.00 16.00 návštěva bazénu, vodní hry, 16.00 zakončení třetího dne

Čtvrtek 9. srpna: 8.00 12.00 celodenní výlet, 12.00 13.00 oběd, 13.00 16.00 celodenní výlet, 16.00 zakončení čtvrtého dne

Pátek 10. srpna: 8.00 12.00 olympiáda, 12.00 13.00 oběd (hotel Abácie), 13.30 16.00 vyhlášení výsledků, předání cen a diplomů, 16.00 ukončení, opékání špekáčků s rodiči

Možnost změny programu dle aktuálních podmínek vyhrazena. (sedy)