S hrou nazvanou Renata in memoriam se členové bezdomoveckého divadla představí na scéně kopřivnického Katolického domu. Podle pořadatelů akce to bude jediné představení tohoto divadla v letošním roce na Moravě. „Herci do Kopřivnice přijedou ze šestého Medzinárodného festivalu bezdomoveckých divadiel, konaného v Bratislavě," uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Snaha změnit nelehkou situaci

DivaDno je občanským sdružením, jehož hlavní činností je tvorba a hraní divadla nazkoušeného lidmi bez přístřeší. Sdružení spolupracuje zejména s osobami, které se na změně své negativní situace chtějí podílet. „Často stačí jen správný impuls, a tím se může stát divadlo, které pomáhá získat sebevědomí a pravidelné zkoušky dávají pocit jistoty a řádu," tvrdí ti, jež s bezdomovci pracují, a dodávají: „Navíc svými aktivitami zasahuje sociálně vyloučené na okraji české společnosti. Nabízí jim pozornost, čas, prostor a společenskou resocializaci. Cílem je jejich propojení s majoritní společností pomocí volnočasových aktivit."

Lidé bez domova chtějí divákům prostřednictvím představení předat svou prožitou zkušenost „z ulice". Právě tento aspekt podle mnohých činí z těchto divadelních představení, hraných lidmi bez domova, nezapomenutelnou událost.

Všichni ti, kteří jsou buďto zvědaví, nebo naopak chtějí ty, kteří se mnohdy i bez svého přičinění ocitli v nelehké životní situaci, podpořit, jsou pořadateli z občanského sdružení Máš čas? srdečně zváni na představení. Jeho začátek je naplánovaný na 18 hodin.