Katolický dům v Kopřivnici bude druhou adventní neděli hostit divadlo. Nepůjde však o klasické herce, ale netradičně o uživatele noclehárny a azylových domů v Ostravě.

Sdružení nazvané Divadlo Utlačovaných přiveze do Kopřivnice hru nazvanou Kruh naděje, prostřednictvím které se s diváky pokusí podělit o své zážitky ze života na ulici. „Nepůjde o klasické divadlo, které skončí tradičně, závěrečným aplausem. Po odehrání se některé scény opět otevřou a diváci je budou moci změnit. Všichni tak budou mít možnost sdílet s ostatními svůj pohled na problematiku bezdomovectví a společně hledat možná řešení," přiblížil průběh hry vedoucí kopřivnického denního nízkoprahového centra Racek Michal Raška.

Představení, jež se uskuteční v neděli 7. prosince, pořádá spolek s názvem Máš čas?, který ve městě už několik let provozuje zmíněné nízkoprahové denní centrum. Podobná představení pořádá spolek ve městě již potřetí. „Se dvěma předešlými představeními k nám přijely spolky z Prahy. Nejdříve to byl spolek Ježek a čížek, poté se tatáž parta přejmenovala na DivaDno. Až v letošním roce přivítáme Ostraváky, kteří se pokouší přiblížit problematiku bezdomovectví podobnou cestou," prozradil Michal Raška.

Netradiční divadlo si v Kopřivnici našlo své publikum. Na představení, jež se v prostorách kopřivnického Katolického domu koná vždy jen jednou do roka, běžně dorazí několik desítek obyvatel. „Víme, že téma života na ulicích není mainstreamové, tedy není úplně pro všechny, nicméně podporu ze strany lidí vnímáme. Na každé představení zatím dorazilo sedmdesát až osmdesát lidí, které zajímalo nejen samotné divadlo, ale také následující diskuze," uvedl vedoucí centra Racek.

Denní nízkoprahové centrum v Kopřivnici se snaží o sociální začlenění osob bez přístřeší, jimž je v centru aktivně nabízena pomoc při řešení tíživých životních situací. Uživatelé zde nalézají nejen hygienické zázemí a možnost ohřevu stravy, ale i odbornou pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech apod. „V loňském roce využilo služby Racka 129 lidí, přičemž průměrná návštěvnost zařízení byla 16,6 klientů denně," uvedla tisková mluvčí města Lucie Petříčková.