Autor knihy, Zdeněk Kuchta, do svého díla zařadil sedmdesát jmen současných i dříve narozených osobností. Podle jeho slov se kandidátů vynořilo dost, ale informace o většině z nich byly velmi skoupé.

U již nežijících osobností bylo třeba údaje dohledat například v literatuře, matrikách, archivech či zapátrat u potomků a příbuzných. Problémy způsoboval také zákon na ochranu osobních údajů, který hledání mnohdy ztěžoval.

Vydání knihy v českoněmecké verzi je hrazeno z rozpočtu Bílovce a z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

„Cílem této skromné publikace nebylo nic jiného, než připomenout, že i na Bílovecku se narodili, nebo žili a žijí lidé, kteří svým životem a dílem daleko překročili význam kraje, ze kterého vyšli,“ vysvětlil Kuchta pro čtenáře bíloveckého zpravodaje.

Mnohé osobnosti však již dávno upadly v zapomnění a právě tato publikace na ně vzpomene a upozorní na jejich odkaz. „Většina rodáků na svoje rodiště nikdy nezanevřela a vždy se k němu hrdě hlásila.

Ti pak, kteří se na Bílovecku nenarodili, ale většinu svého produktivního života mu věnovali, si zaslouží nemenší uznání,“ dodal autor dvousetstránkové publikace.