Chorus Ostrava je velmi mladý pěvecký sbor, jehož zakládající členové však mají za sebou bohatou hudební historii. Většina z nich tvořila jádro Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, který přes 40 let působil na ostravské hudební scéně pod vedením svého zakladatele prof. Lumíra Pivovarského.

Členové ansámblu navazují na úspěchy, kterých dosáhli společně se svým sbormistrem, mezi něž patří účast a významná ocenění z četných domácích i mezinárodních sborových soutěží, koncertování v Evropě i řadě mimoevropských zemí, například v Japonsku, Mexiku a Brazílii. Chorus Ostrava spolupracuje se Sdružením hudebníků Příbor pod vedením pana Zdeňka Pukovce na vánočních koncertech, s Janáčkovou filharmonií Ostrava a rovněž s cimbálovou muzikou Kotci.

Repertoár zahrnuje téměř všechny žánry sborového zpěvu, počínaje vokální polyfonií až k dílům současných autorů. Na uměleckou kvalitu sboru má vliv i to, že někteří jeho členové řídí vlastní pěvecké sbory a mnozí z nich se také výrazně prosazují v domácích i zahraničních soutěžích. Ve Velkých Albrechticích je téma jasné. „Jde o adventní koncert, takže nebudou chybět české vánoční písně, zejména z období baroka,“ slibují v pozvánce pořadatelé.

Chorus Ostrava vystoupí ve Velkých Albrechticích v neděli 19. prosince v Kostele sv. Jana Křtitele v 17 hodin. (mer)