Jak jste osobně spokojen s úrovní kultury na Novojičínsku?

„Kultura v Novém Jičíně je podle mne v porovnání s jinými městy na velmi vysoké úrovni. Také na ni jako město vynakládáme nemalé prostředky. Máme tady kamenné kino, letní kino, kino náročného diváka, Beskydské divadlo a zmínit musím i regionální knihovnu. Je tady samozřejmě spousta dalších těles.“

Nemluvil jste o hudební produkci.

„Zcela záměrně. Největším producentem kulturních akcí ze strany města je Městské kulturní středisko, které kromě pořádání výstav a kurzů připravuje pravidelně i hudební koncerty. Připomeňme zejména letní koncerty na náměstí v rámci Novojičínského kulturního léta a které jsou zcela zdarma.“

Ve městě je, jak jste zmínil, řada špičkových kulturních institucí, chybí ale hudební klub. Rekonstrukce J - klubu je v souvislosti s jinými investicemi města asi ne zrovna aktuální problém.

„Nedostatečnost kapacit pro hudební klub je u nás dlouhodobý problém. Na J - Klub bychom potřebovali přes padesát milionů korun. Navíc na něm leží poměrně obtížné věcné břemeno. Pravdou je, že ani nenaplňuje naše představy pro případné pořádání kongresů. Máme několik variant, jak vyřešit problém nedostatečných kapacit pro hudební klub. Kromě rekonstrukce J - klubu a vyvázání se ze zmíněného věcného břemene například možnou stavbu nového zařízení třeba na Bohuslava Martinů. Sál by mohl vzniknout i v hotelu Praha. Více ale o těchto možnostech budeme vědět během několika dalších let. Pravdou je, že v tuto chvíli je pro nás prioritou přibližně šedesátimilionová investice do opravy Masarykova náměstí.“

Zatímco v jiných kulturních odvětví může Nový Jičín jít okolním městům příkladem, co se týče hudební produkce ve srovnání například s valašsko-meziříčským M-klubem nebo hranickým hudebním klubem zaostává.

„Pravdou je, že nám chybí kapacity, které by sloužily jako líheň hudebních talentů. Nemáme tady prostory pro rozvoj alternativy. Chyba města je, že nemá připravené prostory. Na druhou stranu mi ale chybí i komunikace přímo se sférou muzikantů a zájemců, kteří by je chtěli zastřešovat a nějak se umělecky realizovat. My nevíme, co by od nás přesně chtěli. Nikdo k nám v tomto směru nepřichází s nějakou nabídkou, na rozdíl například od sportovní či vzdělávací sféry.“

Takže problém vidíte i v aktivitě těch, kteří by podobný klub mohli využívat?

„Prostě řečeno, mě tady chybí někdo, kdo by přišel a řekl, že by se tím opravdu chtěl zabývat. Máme tady absolutně nevyužitý bývalý kryt CO či radniční Sklípek. To přeci není o tom, že vypíšeme výběrové řízení a vybereme z uchazečů o zaměstnání toho, kdo v nich pak bude provozovat v rámci svého zaměstnání hudební klub. To přeci musí dělat zapálený a nadšený člověk, který hudební podhoubí Nového Jičína zná. Který se dokáže obklopit lidmi, co mu pomohou a dokáží i lépe zorganizovat mladé muzikanty a vytvořit tady ideální prostředí pro jejich rozvoj. To mi tady chybí. Aby někdo takový přišel, řekl, my bychom chtěli tohle to, tady vám dáváme nějaké garance, od vás bychom potřebovali nějakou kapacitu, minimální nájem a to a to, a podobně. Takovou komunikaci já postrádám. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by oficiálně přišel a řekl, že by podobný klub rád provozoval a spolu s námi přemýšlel, jak to udělat, aby se to povedlo. To je přitom nejlepší cesta.“