„Je mi velkou ctí zahájit výstavu věnovanou devadesátému výročí narození tohoto výjimečného umělce. Gustav Krum byl ve Štramberku dvakrát a myslím, že paní Krumová, která je tady vzácně s námi i s celou rodinou, potvrdí má slova, že Gustav Krum měl Štramberk rád," řekl na úvod Aleš Durčák, kurátor Muzea Zdeňka Buriana, a posléze pokračoval:

„Byli jste u nás dvakrát a my jsme rádi, že jste se do Štramberku opět vrátili připomenout si to krásné, co váš manžel vytvořil," obrátil se na paní Krumovou autor výstavy a na přivítanou jí předal kytičku.

Nebylo to poprvé, co se díla Gustava Kruma zabydlela ve Štramberku. V minulosti tam proběhlo již pět výstav jeho ilustrací, skic, volné tvorby či komiksů. „Možná, že Štramberk z hlediska záběru zachytil Gustava Kruma nejcelistvěji," podotkl dále Aleš Durčák.

Poslední knihou, na které ilustrátor pracoval, byl životopis tibetského jogína a básníka Milarepa. Kniha však nebyla vydána, protože se to nestihlo. „Gustav Krum na knize pracoval několik posledních let a vytvořil „pouze" skici. I ty ale svědčí o jeho mimořádném výtvarném nadání," nastínil další osudy ilustrátorova života kurátor, jenž jej několikrát navštívil v jeho dejvickém ateliéru.

„Byl jsem tam obklopen opravdu harmonickou atmosférou a skutečnou láskou. A věřím, že všichni návštěvníci, kteří Gustava Kruma navštěvovali, ten pocit měli také," netajil se obdivem Aleš Durčák a dodal, že každé setkání pro něj bylo obrovským zážitkem.

Gustav Krum byl podle něj velkou duší, člověkem nesmírně skromným, a zároveň byl přátelský a klidný. „Gustav Krum mi jednou napsal: ´Po našem telefonickém rozhovoru jsem měl tichý pocit štěstí.´ Já bych k tomu chtěl dodat, že já jsem ten pocit štěstí zažíval vždy při setkání s ním a s jeho dílem," doznal se na závěr Aleš Durčák.

Pro mnohé z přítomných byly chvíle strávené v galerii velmi dojemným zážitkem. I leckterým mužům se v závěru, třeba při setkání a rozhovoru s paní Krumovou, leskly oči.

Gustav Krum > narodil se 23. 5. 1924 v Jihlavě
> proslul ilustracemi ke knihám Karla Maye
> kreslil také obrázkové seriály (komiksy)
> několikrát navštívil Štramberk
> rok 1952 – počátek celoživotního přátelství se Zdeňkem Burianem
> zemřel 21. 3. 2011