„První hru, s názvem Vojnarka, kterou napsal v roce 1891 Alois Jirásek, sehráli čtyři roky po jejím vzniku v Národním domě v Novém Jičíně," popisuje historii souboru vedoucí Kotouče Pavla Jurková. Soubor tehdy fungoval pod vedením doktora Hrstky, významného mecenáše Štramberka, který se zasloužil například o zastřešení známé štramberské Trúby.

Štramberské úterky

Herecká tradice ve Štramberku neupadla ani za první republiky. V té době tam působily dokonce tři herecké soubory Orli, Sokoli a DTJ. Spojením druhých dvou vznikl v roce 1956 divadelní soubor Kotouč. „Šlo vlastně o závodní klub místní cementárny, která spadala pod Vítkovické železárny," osvětluje počátky Kotouče Pavla Jurková.

V době své největší slávy začal štramberský Kotouč pořádat divadelní přehlídky. Tradice Štramberských divadelních úterků začala v roce 1963 a pořadatelé uspořádali šestadvacet ročníků. „Šlo o soutěž s profesionální porotou, kde účinkovaly soubory z celé republiky, včetně Slovenska," připomíná slavnou historickou éru Kotouče vedoucí divadelního souboru. Po revoluci byla domovská scéna štramberského divadla zrušena a spolek se musel přeměnit na občanské sdružení, které dostává pouze příspěvky od města a hospodaří samostatně.

V devadesátých letech Kotouč obnovil tradici divadelního festivalu. Ten dnes nese název Štramberská divadelní přehlídka amatérských souborů a jednotlivá představení jsou na programu vždy v pátek. „Hrajeme pět až šest týdnů po sobě, podle toho, kolik se účastní souborů. Na festivalu už nerozhoduje profesionální porota. Diváci hlasují v kategoriích hra, režie, mužská role, ženská role a scéna," vysvětluje Pavla Jurková. Na závěr přehlídky zvou pořadatelé známé osobnosti, které mají k divadlu osobitý vztah. V minulosti přijal na přehlídku pozvání například někdejší ministr kultury Pavel Dostál, ceny také už dvakrát předával režisér Zdeněk Troška.

V současnosti se štramberský soubor pravidelně účastní krajské divadelní přehlídcky ve Štítině. V repertoáru divadla převažují komedie. Herci už nastudovali například komedii Brouk v hlavě Georgese Feydeaua nebo Řeči Neila Simona. Letos připravili také hru Treperendy Carla Goldoniho.

Z představení Treperendy.

Místní divadelní přehlídka se koná ve Štramberku pravidelně v měsících březnu a dubnu. V létě herci reprízují nastudované hry ve štramberském amfiteátru nebo vyjíždějí za obecenstvem do okolních vesnic a měst. (er)