Kapela Jan Přibil Quintet byla založena v září 2007 v Olomouci jako soubor složený z výrazných mladých hudebních osobností, jejichž společným pojítkem je snaha o nalezení esence středoevropského jazzu. „Východiskem pro toto hledání se pro kapelu stala tvorba ikon polského jazzu Krzysztofa Komedy a Tomasze Stanka. Z jejich skladatelského odkazu kapela čerpá inspiraci i pro vlastni tvorbu. Ovlivněni polskou scénou je logické - většina členů studovala či studuje na Hudební akademii v polských Katovicích," říkají o sobě muzikanti sami v profilu kapely na hudebním serveru myspace.

Kvinteto si je vědomo bohaté tradice evropské vážné hudby a na toto kulturní dědictví svou tvorbou přirozeně navazuje. Svým pojetím tedy stojí kvintet někde na pomezí vážné hudby a moderního jazzu. Pro kapelu jsou tak specifické a charakteristické atributy jako hudební otevřenost, chuť experimentovat a hledat, kolektivní improvizace či důraz na atmosféru.

Jednotliví muzikanti uskupení se mohou pokládat za moravskou špičku. Zakladatel a trumpetista Jan Přibyl v současnosti učí na olomoucké Univerzitě Palackého a brněnské JAMU, Radek Zapadlo zase patří k nejrespektovanějším jazzových saxofonistům v republice. Klavírista Vít Křišťan se zase může pochlubit zkušenostmi s mezinárodními projekty, kontrabasista Rastislav Uhrik zase hraje v kapele Lenky Dusilové a má už českého anděla v žánrové kategorii jazz. Posledním členem kvintetu je Kamil Slezák, bývalý člen Moravské filharmonie Olomouc, člen Gustav Brom Big Band a Zuzana Lapčiková Quintet a pravděpodobně nejvýraznější jazzový bubeník na Moravě.

V hudebním klubu Galerka na Staré poště v Novém Jičíně vystoupí Jan Přibyl Quintet v pátek 26. října od 20 hodin. (mer)