Ve Frenštátě se tento pátek a sobotu koná velká folklorní sláva. Město pod Radhoštěm přivítá řadu souborů v rámci každoročního festivalu Setkání cimbálových muzik Valašského království. Akce má za cíl seznámit veřejnost s bohatými tradicemi lidové kultury i podpořit rozvoj samotných lidových muzik a lidových tradic trojrozmezí Slezska, Slovenska a Moravy. Tolik oficiální motto celé akce.

Původním záměrem současného ředitele hudebního festivalu Radomíra Golase bylo zorganizování nesoutěžního setkání cimbálových muzik na Valašsku, kde by si diváci i samotné muziky měly možnost vzájemně srovnávat svou úroveň a kvalitu s ostatními lidovými muzikami, aby je dobré příklady inspirovaly ke zvýšení své vlastní úrovně a kvality i výběru kvalitního repertoáru. Potvrdil to i primáš cimbálové muziky Soláň, která se Setkání pravidelně účastnila, Lukáš Španihel: „Ten festival je výjimečný tím, že se na něm setkává opravdu mnoho souborů. A každý těm ostatním chce ukázat, co si za poslední rok připravil a jak pokročil ve své práci. Podobných možností tady mnoho nemáme.“

Všechno letos začne už ve čtvrtek 15. května v 16 hodin, kdy proběhne otevření soutěžní výstavy dětských kreseb ve dvoraně Domu kultury, zaměřené tématicky k hudebnímu festivalu. Nejlepší kresby budou odměněny věcnými cenami. V pátek 16. května se uskuteční na náměstí vystoupení dětského souboru Valášek z Mateřské školy Markova ulice, orchestru ZUŠ z Frenštátu pod Radhoštěm a hlavní pořad Setkání dětských lidových hudeb s následným odborným seminářem. Od 20 hodin bude účinkovat v restauraci Přerov k poslechu cimbálová muzika.

V sobotu bude akce pokračovat tradičním programem, v dopoledních hodinách koncertovat na náměstí dechový orchestr a orchestr ZUŠ z Frenštátu pod Radhoštěm. Samotné slavnostní zahájení hudebního festivalu proběhne o půl druhé odpoledne, a poté budou následovat tradiční pořady Setkání cimbálových muzik Valašského království a Vystoupení zahraničních účastníků a hostů. Závěrečným pořadem bude opět pořad s tématickým zaměřením Portáši na Valašsku. Na náměstí se bude konat i prezentace tradičních řemesel. (mer)