Jumping Drums založil v roce 2000 profesionální bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek. Základní tým tvoří zpravidla čtyři až šest bubeníků a bubenic. V instrumentáři, který tato unikátní kapela používá na svých koncertech, je až šedesát bubnů a perkusí z celého světa. Repertoár tvoří symbióza rytmů a zvuků všech kontinentů. Velkým zdrojem inspirace souboru jsou japonští bubeníci kodo, brazilské sambové soubory a originální rytmy afrických domorodých kmenů. Koncert je pak tvořen pestrou mozaikou stylů a hudebních forem. World music, rock, klasická hudba, hudba taneční ale i muzikoterapeutická.

Produkce Jumping Drums se v tomto smyslu zaměřuje velice často na vystoupení pro dětské domovy a Batoušek sám vede řadu jejich dětí k bubnování. Proč? „Zjistil jsem, že děcka to hrozně bere. Nejenom bubnování samotné, ale i povídání o rytmu a historii bubnů, technice a podobně. Mám dar zkrotit dvě stě puberťáků na výchovném koncertě, postavit před ně dvacetibubnovou soupravu a udělat na to takovou nehoráznost, že je to zaujme. Moje práce s dětmi tedy probíhá ofciálně v rámci prevence drogové závislosti, sociálně-patologických jevů a podobných věcí,“ přiznal v rozhovoru magazin Folk & Country vedoucí souboru Batoušek. Teď vystoupí pro oderské děti.

Novojičínští už měli příležitost tyto bubeníky docela nedávno slyšet. Na pódiu, které používá město ke koncertům v rámci Novojičínského léta, se v létě před dvěma roky objevila z ničeho nic spousta bubnů a perkusí a za nimi soubor divokých bubeníků a bubenic. Svými rytmickými skladbami, kterými pomocí několika jednoduchých melodií dávali dohromady neskutečně divokou a fascinující vířivou show, přikovali k zemi celý dav, který se rozešel až po několika bouřlivě vyvolaných přídavcích. Nový Jičín tenkrát měl tu čest seznámit se poprvé s výjimečným souborem ze severu Moravy - Jumping Drums.

Bubenická kapela Jumping Drums Ivo Batouška vystoupí s pořadem Crash v novojičínském Beskydském divadle v pátek 19. října v 19 hodin.