Objekt, který by měl časem přiblížit, jakým způsobem se vykonávalo v minulosti městské právo, otevřela záležitost soudobější, a to vernisáž výstava architektonických návrhů úprav známých objektů z Oder a okolí nazvaná Ateliéry z Jižní hranice Slezska.

Unikátní dochovaná kniha účtů

Kurátor Muzea Odersko Zdeněk Orlita v úvodu připomněl, že objekt je ve vlastnictví a správě Muzejního spolku Rolleder, který ho zrekonstruoval, mimo jiné i z dotace ROP Moravskoslezsko.

„Většina z nás je zvyklá nazývat ho katovnou, ale ta tady nebyla. V minulosti býval tento objekt nazýván jako drábova jizba, od druhé poloviny sedmnáctého století jako městská věznice, a později se jednalo o obydlí, kde pobýval městský ras. Ten se staral o odklízení mrtvol, o pořádek ve městě a rovněž měl roli městského drába," připomněl minulost Zdeněk Orlita a upřesnil, že první zmínky o městském drábovi v Odrách pocházejí z I. poloviny 16. století.

„Jedná se o unikátní dochovanou knihu účtů z roku 1556, kde je první písemná zmínka, která se nějak vyjadřuje k existenci tohoto domu, kdy se vypočítává, kolik peněz město ročně vydává za palivové dříví," doplnil Zdeněk Orlita a vzápětí poznamenal, že lidé si ale svou představu nenechají vzít a objekt nazývají katovnou, což se již zažilo.

Ateliéry z jižní hranice Slezska

Samotná výstava zpřístupňuje šest architektonických prací studentů katedry architektury z fakulty stavební při VŠB v Ostravě. „Ty práce ukazují nový pohled na objekty, které se kdysi nacházely v takzvaném rakouském Slezsku. Proto jsme dali název Ateliéry z jižní hranice Slezska," pokračoval Zdeněk Orlita a podotknul, že i Fulnek, jenž je místem, kde je jeden z objektů, byl součástí Slezska do roku 1480. „Tehdejší majitel Bernard z Žerotína nechal Fulnek zapsat do moravských zemských desk. Od té doby mezi oderským a fulneckým panstvím probíhá hranice dvou historických zemí Moravy a Slezska. Zbytek objektů leží ve Slezsku," doplnil Zdeněk Orlita.

Studentské architektonické návrhy tak ukazují dvojí pohled Kapucínský klášter ve Fulneku, dále je možno vidět, jak si studenti představují po úpravách Mlýnici, dnešní Hotel Max a rozestavěnou budovu kina v Odrách a plánovaný Dům s pečovatelskou službou v Mankovicích. „Jsou to práce ve formě studií, ale mají hluboký základ," doplnil k vystavěným dílům vedoucí projektu architekt Igor Krčmář.

Katovna je v dubnu otevřená od 9.00 do 16.00 hodin, přičemž půl hodiny před polednem začíná půlhodinová přestávka. Od května do září se otevírací doba prodlouží do 17 hodin.