Tento koncert byl letošním třetím abonentním a zároveň otevřel čtvrtý ročník Frenštátského klavírního festivalu, jehož součástí se letos poprvé abonentní koncert stal.

„Pro programy klasické hudby ve Frenštátě pod Radhoštěm byl zásadním a výjimečným rok 2013. V tomto roce započaly cykly abonentních koncertů a došlo také ke zrození Frenštátského klavírního festivalu, který inicioval frenštátský rodák a klavírista světové úrovně Martin Kasík, společně s ředitelem frenštátské ZUŠ Vladimírem Vondráčkem,“ uvedla Zuzana Kalinová z Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm a dodala, že festival do města přivádí nejlepší české interprety světového formátu, aby přednášeli stěžejní díla klavírní a komorní hudby.

Koncerty vždy zahajují talentovaní žáci frenštátské Základní umělecké školy a nejinak tomu bylo i na tom pátečním, kde za klavírního doprovodu Martina Kasíka, skladbu Suitu B dur Pavla Josefa Vejvanovského zahrál na trubku Sebastian Šupola.

Poté už diváci na pódiu přivítali Trio České filharmonie. V první polovině programu zazněly Dumky trio Antonína Dvořáka, které napsal těsně před odjezdem do Ameriky a druhá část programu patřila Bedřichu Smetanovi a jeho Triu g moll, ve kterém Smetana vyjadřuje tragické pocity po smrti své milované pětileté dcery Bedřišky. V závěru koncertu diváci umělce ocenili dlouho trvajícím potleskem. Odměnou jim byl přídavek, který byl zahrán s neskrývanou srdečností vůči frenštátskému publiku.

Program Frenštátského klavírního festivalu byl rozplánován do dvou dnů. Kromě slavnostního koncertu proběhl bohatý doprovodný program, který zahrnoval master class pro 9 účastníku pod vedením Martina Kasíka, slavnostní vernisáž výstavy obrazů malíře Dominika Petra z jihomoravských Rosic, jehož obrazy jsou součástí klavírního festivalu od samého počátku, stejně jako koncert účastníků master class během sobotního večera.