Knihovna v Hodslavicích byla založená dávno před přijetím „zákona o veřejných knihovnách obecních, takzvaného 1. knihovního zákona, který schválilo Národní shromáždění 22. července 1919.

Tento zákon, jak uvádí poslední výtisk Hodslavského zpravodaje, byl inspirován anglo-americkou tradicí a zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo.

Obec Hodslavice předběhla dobu - důkazem je historická zakládací listina „Palackého knihovny“, která je uložena v depozitáři Státního archivu v Novém Jičíně.

V březnu 2017 se knihovna vrátila k původnímu názvu Palackého pamětní knihovna a získala důstojné místo v Základní škole Františka Palackého.