Mimořádný koncert se koná k poctě 250. výročí úmrtí stavitelky barokního zámku Marie Eleonory princezny z Liechtensteinu. „Nad akcí převzala záštitu hlava Lichtenštejnského knížectví a rodu Liechtensteinů, Jeho Jasnost Hans Adam druhý, vládnoucí kníže von und zu Liechtenstein,“ sdělil kastelán zámku Jaroslav Zezulčík.

Zahraniční hudebníci se návštěvníkům Velkého zámeckého sálu představí ve složení: sopranista Laure Armishaw z Nového Zélendu, Sarah L. Ridy ze Spojených států amerických zahraje na barokní lyru a Jan Čižmář z České republiky na theorbu. Zazní skladby italských autorů 17. století, ale i tóny skladatele Johanna Heinricha Schmelzera. Koncert začíná v 17 hodin, kapacita sálu je omezena na 80 míst.