Soutěžní přehlídka regionálních regionálních televizních studií, která se rok co rok koná pod názvem Kafka, je tu pojedenácté. Přehlídku tvorby regionálních televizních studií České a Slovenské republiky připravuje Kabelová televize Kopřivnice už pojedenácté. Svou práci v ní předvedou ti, kteří zpracovávají a zajišťují regionální zpravodajství nebo vytvářejí vlastní pořady. Svým zaměřením je tato přehlídka stále jediná svého druhu v České republice.

Také letos má Kafka mezinárodní charakter. Koná se pod záštitou Ministerstva kultury ČR jako akce Měsíce české a slovenské vzájemnosti a představí se na ní právě i studia našich východních sousedů. Do termínu uzávěrky se registrovalo celkem 28 TV studií a televizí z obou republik. Přihlášeno je celkem 58 soutěžních snímků, nejsilněji jsou obsazeny kategorie Dokument a Zpravodajství. Právě v tom se tradičně nad jiné dobře umisťuje valašská TV Beskyd. Letos se chce více zaměřit i na jiné kategorie: „Nejedeme na Kafku vyhrát zpravodajství. To se nám povedlo třikrát po sobě a víme, že to děláme dobře. Tentokrát se chceme především zaměřit na oblasti naší tvorby, jako je reklama nebo dokumenty,“ řekl šéfredaktor zpravodajství této televize Jakub Mynář.

Pro zpestření je také letos připravena kategorie Kafka s úsměvem, kde budou diváci sami vybírat nejzábavnější příspěvek. Tu oceňují obvykle nejenom diváci, ale i samotní tvůrci.

Promítání soutěžních snímků bude odborná porota, v níž nebudou chybět přední osobnosti relevantních vysokých škol či zástupci České televize, for mou workshopu komentovat po jednotlivých blocích. V rámci přestávek a společenského večera pak mohou účastníci a hosté s porotci prodiskutovat další detaily a záludnosti TV tvorby. Součástí letošní Kafky je seminář na téma Internetové televizní vysílání a související právní předpisy.

Soutěžní přehlídka bude probíhat v prostorách kopřivnického kina Puls. „Jen bych ráda připomenula, že vstup je až ze druhého patra kina, ne běžným vstupem,“ dodala organizátorka Renata Molková. Samotné projekce se konají ve dnech 19. a 20. října 2006 v kinosále vždy od 9 hodin dopoledne.