Jumping Drums založil v roce 2000 profesionální bubeník a muzikoterapeut Ivo Batoušek. Základní tým tvoří zpravidla čtyři až šest bubeníků a bubenic. V instrumentáři, který tato unikátní kapela používá na svých koncertech je až šedesát bubnů a perkusí z celého světa. Repertoár tvoří symbióza rytmů a zvuků všech kontinentů. Velkým zdrojem inspirace souboru jsou japonští bubeníci kodo, brazilské sambové soubory a originální rytmy afrických domorodých kmenů. Koncert je pak tvořen pestrou mozaikou stylů a hudebních forem. World music, rock, klasická hudba, hudba taneční ale i muzikoterapeutická.

Produkce Jumping Drums se v tomto smyslu zaměřuje velice často na vystoupení pro dětské domovy a Batoušek sám vede řadu jejich dětí k bubnování. „Nezáleží na tom, hrajeme-li já a mí bubeníci ve vyprodaném sále, nebo na výstavišti při prezentaci firmy. Vždy hrajeme na plný výkon. Naším cílem je nejen upoutat pozornost, ale také uvolnit takovou energii, která vám způsobí mrazení v zádech a ještě dlouho bude dobíjet baterky ve vašem těle. A navíc díky honorářům za naše vystoupení můžeme třeba hned další týden zdarma pomoci těm, kdo to potřebují, třeba postiženým dětem,“ přiznal vedoucí souboru Batoušek.

Vrcholem produkce je nová dvouhodinová koncertní show Five Elements, ve které hraje 8 bubeníků a bubenic na 90 bubnů a perkusí. Díky modernímu nástrojovému vybavení je soubor schopen hrát téměř ve všech prostorách bez zásadního vlivu na kvalitu produkce. Jumping Drums tak můžete vidět nejen na koncertních pódiích, ale také třeba na prestižních módních přehlídkách, společenských akcích či jako zlatý hřeb programů rozličných konferencí, veletrhů či filmových, divadelních a hudebních festivalů.

Bubenická kapela Jumping Drums Ivo Batouška vystoupí ve Velkém sále kopřivnického Kulturního domu v sobotu 7. března od 17 hodin. (mer)