Přednáška, beseda a rozprava s jedním z nejpřednějších znalců aristokracie u nás Petrem Maškem se nenabízí Novojičínským každý den. Tento čtvrtek je pro ty, které zajímá modrá krev mezi Čechy a Moravany, připravil kunínský Zámek. A o čem se bude konkrétně mluvit? Například o tvrzení, které v jedné ze svých knih položil sám historik: „Rozdíl mezi starým šlechtickým rodem a běžným občanským rodem nespočívá v genetickém stáří, z tohoto pohledu jsou si přirozeně všichni rovni, ale v tom, že šlechtic – na rozdíl od ostatních – své předky zná. Zná je proto, že byli odedávna lidmi proslulými a známými, ať již v dobrém či zlém. Už to, že něčí jméno bylo v raném středověku někde zaznamenáno na pergamenové listině, svědčí o jeho významu."

Mašek od roku 1982 pracuje v oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze. Jeho publikační činnost se týká historických knižních fondů a předmětem jeho obzvláštního zájmu jsou dějiny aristokracie.

Je autorem úspěšné knihy Modrá krev, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od bílé Hory do současnosti a spoluautorem Almanachu českých šlechtických rodů. Aristokracie jej tedy zřetelně fascinuje a těžko bychom hledali jejího povolanějšího znalce. „U Petra Maška mnohdy začínal návrat českých šlechtických rodů z exilu zpátky domů. Které rody se vrátily, jak žijí dnes, co zůstalo šlechtě z jejich výlučnosti i po zrušení šlechtických titulů? Na neformální besedě po skončení rozpravy se na to můžete Petra Maška také sami zeptat,“ lákají v pozvánce organizátoři. Účast na besedě po přednášce, která je spojena s neformální rozpravou a kulinářskými ochutnávkami je nutné potvrdit na e-mailu ic@kunin.cz.

Akce se koná v kunínském Zámku ve čtvrtek 5. března od 18 hodin. (mer)