Takzvané Poklady z depozitářů tvoří exponáty, dokumentující těžbu a zpracování rud v okolí Oder, Fulneku a Suchdolu nad Odrou. „Co je zajímavé a zcela výjimečné jsou vzorky galenitů, ale také doklady, které jsou součástí nejen těžby, ale také toho, že ti lidé tam žili, a chránili určité prostory, jsou to například špičky ze šípů, sekyry, a co je hlavní a unikátní – olověné cihly s puncem, jež dokládají, že se ty rudy tam i zpracovávaly,“ upozornil Bronislav Novosad z Kabinetu přírodnin. Vzorky, jež lze viděti, zapůjčil Historicko-vlastivědný spolek z Oder, Muzeum městyse Suchdol nad Odrou a Eduard Piterka z Fulneku.

Výstavu doplňuje zcela unikátní část z kolekce takzvané Teltischikovy sbírky, jež je uložena v depozitáři Muzea městyse Suchdol nad Odrou. „Minerál jako takový musí mít svůj průvodní list, lokalitní lístek, etiketu, v případě, že to nemá, může být jakkoli krásný, ale něco mu chybí. V Suchdole se dochovala kolekce Wilhelma Teltchika a ta čítá na čtyři sta vzorků a zhruba u osmdesáti je dochována ta polepka a původní lokalitní lístek, který je ukazatelem, že Teltschik je nejen sbíral ale i nakupoval. Jsou tam doloženy čtyři firmy, od kterých toto nakupoval, což je pro mineralogy velice zajímavé,“ dodal Novosad.

Pro návštěvníky bude ale asi nejzajímavější, že součástí Teltschikovy sbírky je rovněž meteoritické železo Merceditas o hmotnosti 10 gramů, jenž je rovněž vystaveno v kunínském zámku. „Když jsem po tomto meteoritickém železe pátral, objevil jsem jeho vzorky ve Vídni a jednu desku z tohoto železa také v Národním muzeu,“ uzavřel Novosad.

Kabinet přírodnin bude tyto sběratelské „lahůdky“ vystavovat až do konce sezóny, tedy do posledního říjnového dne.