Sbor Collegium Bonum v současném složení existuje poměrně krátkou dobu, přesto již absolvoval řadu úspěšných vystoupení, a to v polské Ratiboři, Hlučíně, Kravařích, Dolním Benešově a Těškovicích. Ve Velkých Albrechticích představí svůj vánoční koncert. „Ten představuje průřez vánočními písněmi a koledami z různých období i různých národů. Vystoupení je propojeno průvodním slovem, které blíže seznamuje posluchače s poslouchaným repertoárem a činí tak celý program poutavým,“ slibují členové souboru na svých webových stránkách.

Cílem sboru je v tvůrčí atmosféře pohody postupně vytvořit kvalitní repertoár určený pro různé příležitosti, abychom formou sborového zpěvu mohli šířit osvětu o hudbě, tomto nejdokonalejším druhu umění. „Rádi bychom rovněž navazovali přátelské kontakty s jinými sbory na místní i mezinárodní úrovni, abychom si i touto formou rozšiřovali naše nejen hudební obzory,“ říkají o sobě jeho členové.

Kostel sv. Jana Křtitele ve Velkých Albrechtice přivítá v neděli 18. prosince Pěvecký sbor Collegium Bonum od 15 hodin.(mer)