„Většina z nás zná pravděpodobně Sudka jako výborného fotografa. Jeho fotografická tvorba však vyrůstá z podhoubí od jeho práce neoddělitelného. Podhoubí, které je nasáklé rozmanitým osobním životem, přáteli civilními i uměleckými, jeho láskou k výtvarnému umění, k hudbě i jeho pevnými názory na umění a život jako takový. Mluvit o Sudkovi pouze jako o fotografovi by vlastně bylo omezující. Opomněli bychom tak veliký prostor jeho světa, který sice nedával okázale na odiv, bez kterého by však nikdy nemohl vytvořit svá díla," uvedl Pavel Dvořák z Lašského muzea s tím, že právě tuto stránku Sudkova světa chce přiblížit.

„Vypravíme se jeho životem, povíme si o zásadních momentech, které jej utvářely. Hlavní slovo však bude mít sám Josef Sudek. Prostřednictvím vzpomínek jeho samého i jeho přátel, ze kterých bude číst pan Ladislav Cvíček, i prostřednictvím dobových nahrávek a filmových ukázek. Součástí našeho programu bude samozřejmě také komentovaná prohlídka výstavy," doplnil kurátor.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu a začne v 17 hodin.