Vánoční zpěvy na téma narození Ježíška přednesly děti ze souboru Koťata pod vedením Dagmar Baudyšové. „Pozvala jsem zpívat děti různých věkových skupin a jsem ráda, že se nám vše vydařilo. Je milé a laskavé v těchto dnech dělat něco pro druhé,“ přiblížila organizátorka tříkrálového koncertu Baudyšová. V kostele vystoupily také děti z Mateřské školy na Svobodově ulici v Bílovci, jež vedly Beáta Stanovská a Jana Loučková. Návštěvníkům se předvedl i sbor Allegro, působící, stejně jako Koťata, při Základní škole TGM v Bílovci. Nezahálely ani varhany, na které hrála Marie Nádvorníková z bíloveckého gymnázia.

Host tříkrálového koncertu, nevidomý Martin Kubíček, zahrál na flétnu. Kytarou jej doprovodil jeho taktéž nevidomý učitel, Zdeněk Vlk, ze Základní umělecké školy ve Studénce.

Ačkoli teploty v kostele se téměř rovnaly těm venkovním, ukázali malí zpěváci to nejlepší, co uměli. Odměnou jim byl vřelý potlesk přítomných. „Novoroční sny a přání jsou jako nekonečná touha, pro které jsme schopni udělat cokoliv. A když se jednou alespoň jeden sen nebo přání vyplní, je to ta nejkrásnější odměna za všechno snažení. Šťastný rok 2010!“ připomněla Renata Mikolašová, konferenciérka slavnostního večera.