V roce 1995 založili Laura Vlková a Roman Fojtíček netradiční sax & piano duo.

Klavíristka Laura Vlková je známa dlouholetou spoluprací s Pražským dětským sborem. Byla též přizvána k nastudování a provedení původního českého muzikálu Karla Svobody Dracula a spolupracovala i na jeho novém muzikálovém projektu Hrabě Monte Cristo.

Saxofonista Roman Fojtíček je pro své univerzální hudební schopnosti často vyhledávaným interpretem saxofonových a klarinetových partů. Je jedním ze zakládajících členů saxofonového kvarteta Bohemia. V roce 2003 založil České saxofonové kvarteto. Ve společném programu vystoupí klavíristka Laura Vlková a saxofonista Roman Fojtíček v kopřivnickém Kulturním domě v Malém sále ve čtvrtek 11. října od devatenácti hodin.