Interpretační hudební pořad se věnuje vybraným světcům druhé poloviny kalendářního roku, tedy od Máří Magdalény po Tři krále, a navazuje tak na čtyři roky starý projekt Za nebeskou bránou I, jenž diváky seznámil se svatými spojenými s první částí roku. Návštěvníci se však nedočkají pouze zpěvu lidových písní, ale také jejich divadelního zpracování.

Vánoční příběh
u betléma
Milujete živé betlémy? Pak můžete ještě před začátkem nejkrásnějších svátků v roce navštívit živý betlém. Jeho organizátoři, hlavně pro malé návštěvníky, připravili ztvárnění příběhu o tom, jak se narodil Ježíšek, a také společné zpívání koled. Na všechny příchozí budou těšit v sobotu od 16 hodin v Trojanovicích ve Stájích Tennessee Bonanza.

Píseň o umučení svatého Vavřince herci ztvární v dramatické podobě, zatímco svatou Kateřinu připomene kramářská píseň, kterou lidé ve Štramberku dodnes zpívají a která navodí pouťovou atmosféru typickou pro počátek minulého století. Pořadatelé neopomenou ani Adama s Evou, s jejichž příběhem účastníky seznámí dramatizace lidové písně Chodil Pánbu kolem ráje. Na závěr také přijdou tři králové a přednesou zpívaný vinš v obchůzkové písni.

O každém svatém se navíc návštěvníci dozvědí poutavé informace z jeho života, které pořadatelé obohatí o pranostiky a další zajímavosti. Během večera vystoupí kozlovický soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda, sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, členové novojičínského Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského a nebudou chybět ani štramberští herci z Divadla pod věží.

Hudební pořad autorky Anny Hrčkové, jenž měl premiéru na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, začne v 16 hodin v sobotu 20. prosince v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku.

Anna Macíčková