Pohádkový příběh o Popelce zná snad každé dítě. Před pár dny měli možnost tuto oblíbenou pohádku, avšak v netradičním provedení, zhlédnout žáci ze Základní školy Komenská a Základní školy Pohořská v Odrách.

Představení jim totiž sehráli studenti místní pedagogické a zdravotnické školy v anglickém jazyce.

„V rámci Střediska volného času se studenti v kroužku Angličtina hrou seznamují s metodikou výuky angličtiny v předškolním a mladším školním věku. Získané dovednosti předvedli studenti právě při tvorbě představení O Popelce, které sehráli v anglickém jazyce,“ vysvětlila Lenka Chodurová, učitelka Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách.

Představení Cinderella, což v překladu z angličtiny znamená Popelka, plné písní, her a motivačních aktivit si děti náležitě užily. Navíc si ještě procvičily své znalosti v anglickém jazyce.

„Školáci si zopakovali anglické pozdravy, počítali, zahráli si hry, zazpívali anglické písně, naučili se novou slovní zásobu a vyplňovali pracovní listy. Děti spolupracovaly nadšeně a se zájmem, takže se akce opravdu vydařila,“ pochvalovala si Lenka Chodurová s tím, že podobné akce pořádají ve spolupráci se zmíněnými základními školami již několik let, což přispívá k jejich dobré součinnosti.

„Dobrá spolupráce se Základní školou Pohořská i Základní školou Komenská v této oblasti motivuje naše studenty, kteří si tak mohou na „vlastní kůži“ vyzkoušet nejen svou angličtinu, ale také dovednosti z metodiky pro výtvarnou výchovu při tvorbě kostýmů nebo hudební výchovu při nácviku anglických písní,“ doplnila na závěr učitelka oderské střední školy.