Známé Těšínské divadlo jezdí do Frenštátu pod Radhoštěm představovat své nové premiéry poměrně pravidelně. Tentokrát se přijede pochlubit svým čerstvým zářijovým počinem, tragickým dílem o nešťastné lásce Maryši a vůbec o představě o moravském venkovu, jakou ji chovala česká inteligence v devatenáctém století.

Hra Aloise a Viléma Mrštíků Maryša patří k vrcholům české realistické dramatické tvorby. Tuto charakteristiku najdeme v mnoha odborných i populárních publikacích. Mnohem více nám však o hře řekne jeden z jejich autorů Vilém Mrštík: „Cílem Maryši bylo ukázat rozklad rodiny založené na penězích. Míří do středu této oltářem pozlacované bídy. Odstraňte příčiny a nebudou následky!“ A to je téma, které nejen že nezestárlo, ale stále více nabývá na aktuálnosti.. Můžeme hledat jaké jsou příčiny Maryšina osudu – jestli je to zaslepenost a zatvrzelost rodičů, nebo Vávrova bezohlednost, Franckova poněkud sobecká láska ? Cesta je v pochopení a ne odsouzení. Jak se s tímto tématem „popralo“ Těšínské divadlo, to uvidíme už tento čtvrtek.

Těšínské divadlo bylo založeno roku 1945 a bylo od počátku koncipováno jako divadlo repertoárového typu, hrající pro všechny věkové a sociální vrstvy a jako divadlo zájezdové pro oblast celého Těšínského Slezska. Od roku 1951, po vzniku polské scény, hraje Těšínské divadlo dvojjazyčně - v českém i polském jazyce. Ročně zrealizuje přibližně 12 premiér, na mateřské scéně a zájezdových představeních v České i Polské republice odehraje více než 330 představení. Ojedinělým projektem Těšínského divadla je například známý společný projekt obou scén Těšínské nebe - Cieszynskie niebo.

Představení hry Maryša se koná v kině ve Frenštátě pod Radhoštěm ve čtvrtek 18. září v 19 hodin. (mer)