Zatím poslední hrou básníka a dramatika Josefa Topola jsou Hlasy ptáků. Autor ji napsal po dlouhé odmlce, neboť byl v době normalizace spisovatelem nežádoucím. Příběh stárnoucího úspěšného herce, který zkolabuje při oslavě svého jubilea a tato nenadálá zdravotní indispozice, která se ukáže být trvalou, ho doslova vytrhne z prostředí, ve kterém sklízí úspěchy, ve kterém je obdivován a uznáván a které je mu vším.

A tak se ze světel reflektorů ocitá náhle v nemocničním pokoji a později v soukromí své vily. Zájem veřejnosti pomalu opadá, návštěvy přátel jsou stále vzácnější a nakonec zůstává takřka sám. V dnešním světě rychle zářících a pohasínajících hvězd jde o téma velice aktuální. Posuďte sami: "V postavě Mistra zobrazil Josef Topol člověka, který šel životem velmi úspěšně, svým uměním mnoho lidí obohatil, byl mnoha lidmi obdivován, ctěn, rozmazlován, ano - i milován. Mistr se však k lidem přibližoval jen z okamžitých oportunních sobeckých zájmů sexuálních, pracovních i jiných. Choval se cynicky - vyznává Carpe diem! Tento člověk zcela nečekaně, vždycky to člověka zřejmě překvapí, poznává, že je všem lidem, dokonce i svým synům z různých manželství, vlastně docela lhostejný, a končí svůj život skřípnut vypočítavou mladou krasavicí," přibližují děj dramatu samotní členové divadla na svých internetových stránkách.

Těšínské divadlo bylo založeno roku 1945 a bylo od počátku koncipováno jako divadlo repertoárového typu, hrající pro všechny věkové a sociální vrstvy. Od roku 1951, po vzniku polské scény, hraje Těšínské divadlo dvojjazyčně - v českém i polském jazyce. Ročně zrealizuje přibližně 12 premiér, na mateřské scéně a zájezdových představeních v České i Polské republice odehraje více než 330 představení.

Ve frenštátském kině se Těšínské divadlo předvede se hrou Hlasy ptáků ve čtvrtek 5. června od 19 hodin. (mer)