Na velikonočním jarmarku budou od 8 do 12 hodiny připraveny k prodeji rukodělné a řemeslné výrobky, dřevěné hračky, velikonoční dekorace, keramika, pochutiny a další. O doprovodných program se postarají MŠ Kamarád Frenštátská a Pionýrů, ZŠ Jičínská a soubor Ondřejnica.