Ladislav Steininger působí v Krnově jako výtvarný umělec a výtvarný pedagog. Společně s manželkou Ivanou Steiningerovou se od roku 1995 spolupodílí na výtvarném vzdělávání dětí výtvarného oboru Základní umělecké školy a v Krnově, společně promýšlejí výtvarné projekty a oborové výstavy na domácí i zahraniční půdě. Pravidelně působí jako lektor metodických akcí výtvarné výchovy pro učitele mateřských a základních škol.

Ve své umělecké tvorbě se zabývá kresbou, malbou, grafikou a prací se dřevem. „Zdroje inspirace nachází v přírodě, lidech. Rok 1997 znamenal zásadní obrat v jeho práci… ničivá povodeň zcela zpustošila jeho suterénní krnovský ateliér, tehdy voda odnesla většinu jeho prací, tehdy začal vycházet z nové zkušenosti. Rozvíjí témata vzniku, zániku a zkázy v kresbách, malbách a dřevěných reliéfech. Zároveň cítí potřebu vyjádření třetího rozměru. Vytváří dřevěné struktury, reliéfy. Ale vyvrcholením této tvůrčí etapy je zrod dřevěných objektů, které opouštějí dimenze plošnosti a vstupují do prostoru," napsali o něm pořadatelé kopřivnické výstavy.

Steininger je zakládajícím členem volného sdružení krnovských výtvarníků. Účastnil se desítek výstav a mezinárodních symposií doma i v zahraničí, zde získal mnohá ocenění, například v roce 2008 Cenu Ministerstva kultury ČR ve IV. mezinárodním bienále grafiky v Rokycanech. Za svou uměleckou a kulturní činnost byl v roce 2009 vyhlášen Osobností kultury města Krnova. Jeho díla uvidíme v kopřivnické K - galerii do konce prázdnin. (mer)